Wystawa: „Co w nas żyje?”

Parazytologia to dziedzina nauki zajmująca się badaniem pasożytów. Parazytolodzy dokonują rozpoznania gatunku pasożyta, który zaatakował człowieka lub zwierzę.

W celu podniesienia świadomości młodych ludzi dotyczącej objawów zakażenia pasożytami uczniowie klas trzecich:
3LT (technik weterynarii), 3HTP (technik architektury krajobrazu i technik żywienia i usług gastronomicznych) oraz 3BTF (technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik rolnik) pod kierunkiem Pani Agnieszki Giedrys przygotowali wystawę dotyczącą ludzkich pasożytów. Przedstawiają one cykle życiowe częstych pasożytów człowieka, takich jak: tasiemiec uzbrojony i nieuzbrojony, motylica wątrobowa, włosień kręty, czy bruzdogłowiec szeroki. W trakcie zajęć uczniowie zdobyli wiedzę, na temat czym są pasożyty, jakie stanowią dla nas zagrożenie oraz jak skutecznie uniknąć zakażenia nimi.

Prezentowana wystawa ma na celu zapoznanie również innych członków społeczności szkolnej z tematyką pasożytnictwa (cykl życiowy, objawy, sposoby zakażenia). Wystawa zwraca uwagę na temat roli higieny w życiu codziennym, której bezwzględnie musimy przestrzegać, przede wszystkim myjąc warzywa i owoce, kupując mięso wołowe, czy wieprzowe ze sprawdzonych źródeł, czy zwyczajnie na co dzień, często myjąc ręce.

Dbajmy o higienę 😉!

Agnieszka Giedrys

Skip to content