Pamięć będzie trwać

„Lecz wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie,

Żem dla ojczyzny sterał moje lata młode”

Juliusz Słowacki

17 września to pamiętna data dla nas, Polaków, wtedy właśnie 17 września 1939 roku doszło na agresywnej napaści Związku Radzieckiego na II Rzeczypospolitą. W ten sposób Stalin wywiązał się z paktu, który został zawarty pomiędzy Niemcami a Związkiem Radzieckim w sierpniu 1939 roku.

Tuż, przed samym atakiem wojsk radzieckich na Polskę, komisarz spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow przekazał krótką notę ambasadorowi polskiemu w Moskwie – Wacławowi Grzybowskiemu, która wskazywała powód wkroczenia wojsk sowieckich na terytorium naszego kraju. Zawarto w niej informację, że odbyło się to z powodu: „wewnętrznego bankructwa państwa polskiego” i „troski Rządu Sowieckiego o zamieszkującą terytorium Polski pobratymczą ludność ukraińską i białoruską”. Natomiast ani słowem nie wspomniano o pakcie podpisanym 23 sierpnia 1939 roku.

Porozumienie, które zostało zawarte pomiędzy Niemcami a Związkiem Radzieckim nazywane jest także w naszej historii, jako IV rozbiór Polski.

Co roku organizowane są uroczystości, które upamiętniają to tragiczne wydarzenie z 17 września 1939 roku. Delegacja z naszej szkoły brała udział we mszy świętej oraz złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem „W hołdzie Obrońcom Ojczyzny 1939 – 1956”. W uroczystościach uczestniczyli dyrektor szkoły – pan Jan Mickiewicz i pedagog szkolny – pani Dorota Nowik.

 Dorota Nowik – pedagog szkolny

Skip to content