DZIEŃ PATRONA 2022

Dzień 20 września w kalendarzu naszej szkoły ma charakter szczególnie uroczysty. To rocznica urodzin generała Franciszka Kamińskiego, naszego Patrona. W tym dniu również pierwszoklasiści zostają przyjęci w poczet uczniów ZSCKR w Karolewie.

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się pod pomnikiem Franciszka Kamińskiego. Oddaliśmy hołd patronowi, śpiewając „Rotę”, składając kwiaty i zapalając znicze.

Po tej podniosłej chwili udaliśmy się do sali gimnastycznej na uroczysty apel. Zgodnie z Ceremoniałem Szkoły został wprowadzony sztandar i odśpiewany hymn państwowy. Prowadzący, Wiktoria Łuszcz z klasy IV H4Pi  Arkadiusz Gołaś z klasy IV B4, pod kierunkiem pani Katarzyny Dziębowskiej, powitali całą społeczność szkolną i przybliżyli najważniejsze fakty z biografii naszego Patrona.

Zapowiedzieli inaugurację Narodowego Czytania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, dzieła rozpoczynającego epokę romantyzmu, ukazującego fascynujący świat pełen uczuciowości, fantazji i ludowej moralności wykreowany na tle nastrojowej przyrody. Jako pierwszy utwór wybraliśmy balladę „Powrót taty”. Odczytali ją debiutujący na naszej scenie uczniowie klasy I BTF Michał Gasperaniec, Szymon Kwidziński i Rafał Nowak wraz z wychowawcą panem Piotrem Kwiatkowskim oraz tegoroczna maturzystka Weronika Krukowska z IV L4.

Następnie głos zabrała pani wicedyrektor Lucyna Olszewska: „Dziś w 120. rocznicę urodzin naszego patrona generała Franciszka Kamińskiego spotykamy się na uroczystym apelu, aby dać dowód, że stoimy na straży ideałów, którym służył całym swoim życiem. Są one dla nas wartościami ponadczasowymi,  drogowskazami w pracy dydaktyczno-wychowawczej.” Odczytała list córki generała Zofii Kamińskiej, w którym mogliśmy usłyszeć słowa wdzięczności za kultywowanie dokonań jej ojca, życzenia sukcesów i patrzenia z nadzieją w przyszłość. Pani dyrektor wyraziła nadzieję, że nowy rok szkolny będzie obfitować w radość z nauczania i uczenia się, a przekazywane młodzieży tradycje i wartości będą motywować do rozwoju przez solidne wypełnianie swoich obowiązków. Szczególne słowa skierowała do uczniów klas pierwszych: „Szkoła, którą wybraliście, ma swoją ponadsiedemdziesięcioletnią tradycję, a bycie jej uczniem czy pracownikiem to nie tylko obowiązek, to także zaszczyt i przywilej bycia ogniwem między jej przeszłością i przyszłością.”

Poznaliśmy nazwiska uczniów, którzy dzięki swojej pracy w roku szkolnym 2021/2022 zasłużyli na miano najlepszych i stypendium, które pan dyrektor Jan Mickiewicz ufundował w porozumieniu z organem prowadzącym i Radą Rodziców. Do grona wyróżnionych uczniów należą: tegoroczni absolwenci Piotr Fal z IV BT i Jakub Młynarczyk z IV LT, Laura Roguszka z II PT, Anna Wojtkiewicz z II LT, Alicja Pażuś z III BTF, Kinga Szczubełek z IV FTL, Klaudia Onoszko z III ABB i Julia Brzozowska z II ABB.

Doniosły moment uroczystości to ślubowanie klas pierwszych, które poprowadził Mistrz Ceremoniału Szkolnego pan Cezary Tyszka. Przedstawiciele klas pierwszych złożyli przyrzeczenie na sztandar,  że będą zawsze stać na straży dobrego imienia ZSCKR w Karolewie. Otrzymali pamiątkowe tarcze i stanęli do klasowego zdjęcia.

Od tej chwili stały się częścią naszej szkolnej społeczności:

klasa I Technikum architektury krajobrazu (wych. pani Natalia Bielińska)

klasa I Technikum weterynarii (wych. pani Monika Nowak)

klasa I Technikum żywienia i usług gastronomicznych (wych. pani Magdalena Czyżewska)

klasa I Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (wych. pan Cezary Tyszka)

klasa I Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki/Technikum rolnicze (wych. pan Piotr Kwiatkowski)

klasa I Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie kucharz (wych. pani Anna Suszyńska- Tytko)

klasa I Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (wych. pani Katarzyna Aleszczyk)

Po ślubowaniu uczniowie klas starszych, pod opieką pani Marzeny Cogiel, zaprezentowali program artystyczny z motywem wolności,  której należy strzec. Motto zaczerpnięte z  powieści poetyckiej „Giaur”: „Walka o wolność, gdy raz się zaczyna, z ojca krwią spada dziedzictwem na syna” szczególnego wymiaru nabiera w kontekście trwającej wojny na Ukrainie.

Podkreślenie wartości wolności i potrzeby bronienia jej w każdych okolicznościach znalazło odzwierciedlenie w scenografii, tekstach poetyckich, polskich i ukraińskich, i piosenkach wzbogaconych nawiązaniem do biografii i świadectwa patriotyzmu Franciszka Kamińskiego i żołnierzy Batalionów Chłopskich. Z sceny nie tylko spoglądał na nas nasz Patron, ale mogliśmy również go usłyszeć dzięki fragmentom wywiadu, którego udzielił w radio przed śmiercią. Wzruszył nas odczytany list córki generała, wówczas uczennicy klasy III, która stanęła w obronie ojca aresztowanego przez SB po wojnie.

Uczniowie zaangażowani w przygotowanie uroczystości zasługują na słowa uznania i podziękowanie:

klasa II PT: Agata Pierzchanowska, Wiktoria Pietkiewicz, Laura Roguszka, Anhelina Minenko, klasa II BT: Dawid Barycz, Hubert Giers, Adam Kurpiel, Michał Polewaczyk, Piotr Poterucha, Michał Butkiewicz, Dariusz Pietranis, klasa III HTP: Weronika Czarnota, Rafał Stadnik, klasa IV FTL: Julia Jankowska, Patrycja Wojnicka, Antonina Szynkowska, klasa IV PT: Kinga Nałysnyk, Dominika Krygier, klasa IV H4P: Kinga Filipiak, Wiktoria Łuszcz, klasa IV B4: Dominik Marszałek, Arkadiusz Gołaś.

Na zakończenie pani wicedyrektor podziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości: młodzieży, paniom Genowefie Jasionek, Marzenie Cogiel, Katarzynie Dziębowskiej, Magdalenie Witkowskiej-Hrycek, Natalii Bielińskiej, Stelli Stukanowej, Dorocie Kuchcińskiej, Joannie Cieleszyńskiej, Dorocie Pateckiej, oraz panom: Leszkowi Lewkowiczowi, Cezaremu Tyszce, Arkadiuszowi Wanatowi, Wiesławowi Sztejterowi, Danielowi Siemieniako, Grzegorzowi Kocińskiemu i Grzegorzowi Mazurowskiemu. 

Dzień Patrona 2022 zapisał się na kartach historii naszej szkoły jako wzruszający i podniosły. Niech pamięć o naszym Patronie dodaje nam skrzydeł do nauki i pracy w nowym roku szkolnym.

Marzena Cogiel

https://youtu.be/t75AAV5LOWQ

Skip to content