OSTATNI DZWONEK 2022

„Przeszłość jest lekcją, dziś darem, przyszłość podążaniem za gwiazdą” – tym przesłaniem społeczność ZS CKR w Karolewie pożegnała maturzystów.

W piątek, 29 kwietnia 2022 roku miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego, a jego głównymi bohaterami byli uczniowie klas: IV LT z wychowawczyniami: panią Magdą Jurkiewicz i panią Małgorzatą Rodak, IV PT z wychowawczynią panią Agnieszką Pędzich
i IV BT z wychowawcą panem Cezarym Tyszką.

Prowadzący, Wiktoria Łuszcz z klasy III H4P i Arkadiusz Gołaś z III B4, powitali  przybyłych gości: Dyrekcję szkoły, nauczycieli, rodziców, czwartoklasistów oraz pozostałą brać uczniowską. Maturzystom zostało przypomniane, że to spotkanie jest ostatnią okazją do podsumowania ich pracy w ciągu czterech lat nauki. Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego oraz przekazaniem sztandaru z rąk maturzystów, w ręce młodszych kolegów. Dyrektor Jan Mickiewicz, po odczytaniu listu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, skierował kilka ciepłych słów do naszych abiturientów, życząc dobrych wyników na maturze oraz trafnego wyboru dalszej drogi życiowej. Następnie przedstawił protokół posiedzenia komisji konkursowej, wybierającej Absolwenta Roku 2022 w ZS CKR w Karolewie. Ten zaszczytny tytuł przypadł uczniowi klasy IV BT – Piotrowi Fal, który w swoim wystąpieniu podziękował za wyróżnienie i obiecał, że w dorosłym życiu będzie pamiętał o wszystkich, których spotkał podczas nauki w Karolewie. Po tym wzruszającym przemówieniu zaproszono wszystkich na program artystyczny pt. „Wróżka prawdę Ci powie…”. Uczniowie, w których wcielili się Aleksandra Ziniewicz i Oliwier Engelhardt, chcieli dowiedzieć się, jaka przyszłość czeka tegorocznych absolwentów. Z tym pytaniem udali się do wróżek, granych przez Kingę Filipiak i Martę Banaszkiewicz, które w sposób humorystyczny „przepowiadały przyszłość” maturzystom ze zdjęć pokazanych na ekranie.

Głównym punktem uroczystości było rozdanie świadectw i nagród. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: Jakub Młynarczyk, Piotr Fal i Michał Kulik. Dyrekcja szkoły wręczyła nagrody uczniom, którzy swoją postawą i zaangażowaniem wpłynęli na podniesienie jakości pracy szkoły. Listy gratulacyjne z rąk Dyrektora otrzymali rodzice uczniów szczególnie wyróżniających się. Tym gestem zostało podkreślone ogromne zaangażowanie rodziców w wychowanie swoich dzieci i przygotowanie ich do dorosłego życia. W imieniu abiturientów głos zabrała Oliwia Szyrwińska z klasy IV LT, dziękując kadrze kierowniczej, nauczycielom, a przede wszystkim wychowawcom za wielki trud włożony we wsparcie w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań. Karol Cywiński, jako przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego oraz Dominik Marszałek, reprezentant klas III po gimnazjum, życzyli maturzystom „szerokiej drogi”, która omija troski, smutki i zwątpienia, a której towarzyszy radość, zrozumienie, przyjaźń i nadzieja. Uczniowie klas III po gimnazjum wręczyli swoim starszym kolegom upominki, które mają przypominać im miłe chwile spędzone zarówno w szkole, jak i internacie.

Uroczystość zakończyła się wyprowadzeniem sztandaru i ostatnim brzmieniem dzwonka wykonanym przez Dyrektora Jana Mickiewicza.

Drodzy Abiturienci! Pamiętajcie, że „Wasza przyszłość zależy tylko od Was. Każdy z Was ma asa w rękawie. Tym asem jest wiedza i umiejętności zdobyte w murach naszej szkoły!”

Joanna Szwark

Skip to content