Sadzenie młodego lasu Wilczego Szańca 2022

Las jest wyjątkowo cennym siedliskiem dla człowieka. Pełni wiele funkcji, m in. dostarcza mieszkańcom Ziemi tlen niezbędny do oddychania i jest źródłem drewna – niezbędnego surowca budowlanego. Lasy Państwowe gospodarują zasobami leśnymi w sposób racjonalny, w miejscu jednego wyciętego drzewa sadzi się ok. 13 młodych. Obecnie odchodzi się już od dużych jednogatunkowych obsadzeń, zwiększa się również udział innych gatunków niż sosna, głównie liściastych.
Uczniowie naszej szkoły w czwartek 28.04.2022r. w ramach zajęć praktycznych brali udział w sadzeniu lasu w Nadleśnictwie Srokowo niedaleko Wilczego Szańca. Teren po wcześniejszej wycince został odpowiednio przygotowany i udostępniony młodzieży do wykonania zalesienia. Uczniowie klasy 2 http, 3FTL, 2BTF wraz z opiekunami zajęć praktycznych panią Karoliną Janowicz i panią Dorotą Borowską oraz pracownikami  Nadleśnictwa Srokowo posadzili ponad 500 dębów. Były to sadzonki z nagim systemem korzeniowym, których posadzenie wymagało od uczniów zręczności i wytężonej pracy, ponieważ warunkiem poprawnego posadzenia było wykopanie dołów na głębokość 20 cm w gliniastej glebie. Wykonane zadanie przyniosło młodzieży wiele satysfakcji i dumy ze swojego czynnego wkładu w przyszłość naszej planety. Działania te są częścią obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole.
Po pracy uczniowie spędzili czas przy ognisku, częstując się przygotowanym przez Nadleśnictwo Srokowo i Dyrekcję naszej szkoły poczęstunkiem.
Dziękujemy panu Dyrektorowi za umożliwienie realizacji zajęć praktycznych na świeżym powietrzu, w lesie.

Arkadiusz Wanat

Skip to content