OWiUR – najlepsi w swoich zawodach

Jak co roku w naszej szkole odbywały się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w tym roku udało się je przeprowadzić stacjonarnie.

Niezmienioną ideą Olimpiady jest już od 45 lat promowanie rolnictwa w środowisku lokalnym i w kraju. Spełnia ona również bardzo istotną funkcję wychowawczą, jest bowiem ważnym czynnikiem motywującym do dodatkowego wysiłku, pracy nad doskonaleniem samego siebie oraz rozwijającym potrzebę samokształcenia.

Uczniowie poszczególnych zawodów mogli brać udział w eliminacjach szkolnych w 5 blokach tematycznych. W bloku mechanizacji rolnictwa chęć uczestnictwa zgłosiło 13 osób, w bloku architektury krajobrazu – 14 osób, w bloku weterynarii – 11 osób, w bloku produkcji zwierzęcej – 15 osób, a w bloku produkcji roślinnej – 15 osób oraz w bloku gastronomii – 12 osób i bloku technologii żywności – 7 osób. Razem w szkolnych eliminacjach OWiUR wzięło udział  87 uczniów pod kierunkiem 10 nauczycieli.

Na eliminacjach szkolnych nie było łatwo, uczestnicy musieli wykazać się rozległą wiedzą  merytoryczną w zawodzie – etap pisemny oraz umiejętnościami praktycznymi – etap praktyczny. Po wytężonym rozwiązywaniu testów tylko nielicznym udało się przejść do etapu praktycznego, który wyłonił ostatecznie zwycięzców poszczególnych bloków zawodowych.  

Wyniki eliminacji szkolnych w poszczególnych  blokach:

Blok  Architektury Krajobrazu:

 1. Wiktoria Łuszcz
 2. Dominka Modzelewska
 3. Kinga Filipiak

Blok  Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

 1. Mateusz Samojluk
 2. Robert Gieglis
 3. Dawid Radomski

Blok  Weterynarii

 1. Jakub Młynarczyk
 2. Weronika Krukowska
 3. Karolina Pytlak

Blok Produkcji Zwierzęcej

 1. Karol Cywiński
 2. Mateusz Gołaś
 3. Damian Krajza

Blok  Produkcji Roślinnej

 1. Damian Krajza
 2. Szymon Michałyk
 3. Mateusz Gołaś

Blok  Gastronomii

 1. Amelia Rudzka
 2. Magdalena Kolbus
 3. Rafał Stadnik

Blok  Technologii  Żywności

 1. Wiktoria Styga
 2. Oliwia Styga
 3. Gabriela Bakunowicz – Bogaczuk

Nauczycielom składamy podziękowania za przygotowanie młodzieży do OWiUR i sprawne przeprowadzenie eliminacji szkolnych.  Bardzo proszę też o kontynuację pracy z młodzieżą , aby udało się im zająć poczytne miejsca na eliminacjach okręgowych, które mają odbyć się 22.04.2022r. Życzymy powodzenia!

Dorota Kuchcińska

Skip to content