20 października – Dzień Krajobrazu w ZSCKR w Karolewie

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska po raz szósty inicjuje obchody Dnia Krajobrazu – święto obchodzone jest 20 października – dla upamiętnienia podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Otwarte krajobrazy” i ma na celu docenienie dostępnych na co dzień przestrzeni przyrodniczych, rolniczych i miejskich.

Takie otwarte krajobrazy pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie. Spełniają też ważne funkcje środowiskowe, takie jak ochrona przeciwpowodziowa, napowietrzanie miast i regulowanie temperatur. Niestety z biegiem lat są niszczone  przez niekontrolowany rozwój osadnictwa, zwiększenie liczby niepożądanych dominant krajobrazowych, takich jak: wysokościowce, elektrownie wiatrowe, maszty telefonii komórkowej i stacji przekaźnikowych, słupy linii elektroenergetycznych, kominy. W efekcie powstają dysfunkcyjne krajobrazy, które tracą swój urok.

Dlatego konieczne jest zintensyfikowanie powszechnych działań na rzecz ochrony otwartych krajobrazów zarówno w miastach, jak i na terenach rolniczych oraz obszarach cennych przyrodniczo.

W naszej szkole z tej okazji ogłaszamy konkurs fotograficzny, który ma na celu uwrażliwienie młodzieży na piękno otaczającego nas krajobrazu, będącego naszą codziennością. Zachęcamy młodzież do nadsyłania zdjęć!

                                                                                       Magdalena Witkowska – Hrycek

plakat-dzien-krajobrazu-2021-1.jpg

Skip to content