Przedstawiciele SU dyskutują o przyszłości młodego pokolenia

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły wzięli udział w konsultacjach online dla młodzieży województwa warmińsko-mazurskiego pod hasłem „Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia”. To wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków.

Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone zostały na sześć obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat”.

Konsultacje odbyły się 18.05.2021r. , planowo miały zacząć się o godzinie 17:00, ale logowanie na platformę zaczęliśmy już od godziny 16:20. Przed konferencjami mieliśmy możliwość opisania problemów ekologicznych w naszym województwie oraz sposobów ich rozwiązania, aby późniejsza dyskusja przebiegała płynniej. Całe spotkanie podzielono na trzy części, pierwszą jako przywitanie i zapowiedź planu pracy, drugą jako pracę właściwą zależnie od kategorii jaką wybraliśmy. Każda kategoria podzielona została na dwa pokoje o tym samym zakresie tematycznym. Wypełniliśmy dokument mający na celu rozpoznanie  spraw dla nas ważnych i każdy miał możliwość wypowiedzenia się (przewidziano około 1 minutę na osobę, z racji dużej ilości osób w pokojach). Po dyskusjach wytypowano dwie osoby do przedstawienia wniosków do jakich doszliśmy podczas spotkania naszego pokoju w  części trzeciej. W ostatnim etapie konferencji wytypowane osoby z danych pokoi wraz z opiekunami przedstawiały problemy i przewidywane rozwiązania, po wysłuchaniu zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie internetowe (nie było to proste, ponieważ cała konferencja liczyła ponad 700 osób!). Pożegnaliśmy się i opuszczaliśmy spotkanie. Bardzo miło wspominam te kilka godzin, prowadzone były ciekawe rozmowy w miłej atmosferze tworzonej przez uczestników i prowadzących. Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu „Strategii RP na Recz Młodego Pokolenia”.

 

Aleksandra Ziniewicz, uczennica klasy 2TW L4

 

Skip to content