Dzień Krajobrazu 2020 – Wyniki konkursu

W październiku odbył się szkolny konkurs z okazji Dnia Krajobrazu 2020. Jego celem było uwrażliwienie młodzieży na piękno słowa pisanego i piękno przyrody. Uczniowie mieli za zadanie dokonać interpretacji fotograficznej pierwszej zwrotki wiersza L. Staffa „Wysokie drzewa” opisującej piękno drzew odbijających się w wodzie o zachodzie słońca lub napisać wypowiedź na temat „Jak rozumiesz symbolikę drzewa w logo naszej szkoły”. 


Do konkursu swoje prace zgłosili: Adam Kowalczyk 2B4, Dominika Modzelewska 2HP, Wiktoria Łuszcz 2H4P, Anna Bandurów 2H4P, Katarzyna Kownacka 3LT i Arkadiusz Urbański klasa 2ABB BSI. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i za wykonane prace, za to, że na chwilę zatrzymaliście się i spojrzeliście głębiej, zobaczyliście coś więcej w otaczającym nas na co dzień  krajobrazie.

Komisja w składzie: pani Lucyna Olszewska, pani Magdalena Jurkiewicz, pani Marzena Cogiel, pani Katarzyna Dziębowska i pani Magdalena Witkowska – Hrycek na podstawie głosowania wyłoniła najlepsze prace w kategorii literackiej, w której oceniana była trafność wypowiedzi, stylistyka, oryginalność ujęcia tematu, a w części  fotograficznej  interpretacja zwrotki wiersza „Wysokie drzewa”.

W części fotograficznej, w której uczniowie nadsyłali zdjęcia drzew odbijających się w wodzie zwyciężył Arkadiusz Urbański klasa 2ABB, II miejsce zdobyła Dominika Modzelewska z klasy 2H4P i III miejsce Adam Kowalczyk z klasy 2B4. Gratulujemy wrażliwości i wyczucia estetycznego!

W części literackiej zwyciężył tekst Dominiki Modzelewskiej z klasy 2 H4P, drugie miejsce zajęła Katarzyna Kownacka z klasy 3LT i III miejsce Adam Kowalczyk z klasy 2B4! Serdecznie gratulujemy! Wszystkie zwycięskie teksty zawierały piękne rozwinięcia symboliki drzewa w logo szkoły. Oto one:

  1. Dominika Modzelewska 2H4P „Zazwyczaj ludzie nie zwracają uwagi na to, jak ważną rolę pełnią drzewa w życiu człowieka. Spoglądamy na nie, jak na elementy krajobrazu albo omijamy je wzrokiem. Drzewo w logo naszej szkoły ma piękną, dużą koronę, która wzbudza w odbiorcach respekt i podziw. Uważam, że może to nawiązywać do rozmiarów naszej szkoły, która składa się z kilku budynków, przez co wyróżnia się na tle innych placówek, więc również budzi podziw. Niektóre gatunki drzew liczą po kilka tysięcy lat, są długowieczne, nasza uczelnia zaczęła działać ponad 70 lat temu i nie wygląda na to, żeby w bliższym czasie zakończyła swój debiut. Drzewa są największymi producentami tlenu w atmosferze, są pokarmem dla zwierząt oraz schronieniem. Placówka ZSCKR Karolewo „karmi głodne umysły” naszych uczniów oraz chroni ich przed niewiedzą. Zazwyczaj ludziom drzewa kojarzą się z plonami, owocami, towarzyszącymi człowiekowi od zarania dziejów. Uważam, że skoro korona drzewa w naszym logo, nie jest wypełniona, każdy uczeń oraz pracownik, który kiedyś odchodzi jest owocem, który musi dojrzeć i opaść. Cykl wegetacji drzewa w trakcie pór roku, tak jak przyswajana nauka w szkole jest nieustająca, ciągle się rozwija. Roślina ta symbolizuje życie, nieśmiertelność, moim zdaniem nasza placówka i wspomnienia z nią związane, nadal tkwią w sercach osób, które kiedyś uczęszczały do tej szkoły oraz w niej pracowały, a także pozostaną w sercach nowych zwolenników. Drzewo jest również postrzegane jako symbol rodziny. Sądzę, że wszyscy pracownicy i uczniowie tworzą jedną, dużą, troszczącą się o siebie rodzinę, której relacje oparte są na wzajemnej pomocy”.

 

  1. Katarzyna Kownacka 3LT „Jestem jedną z Was. Jestem młodym drzewem. Rosnę wśród wielu innych, szczęśliwa, pełna zielonych marzeń i młodych soków. Moje życie wypełnia wiedza, marzenia i szumi mi w głowie wiele, wiele liści… Symbolika drzewa w logo mojej szkoły powiązana jest z kierunkiem kształcenia, który wybrałam. Jego puste wnętrze wypełniamy każdego dnia odnoszonymi przez nas sukcesami, wspomnieniami. Razem z nim rośniemy, ucząc się wielu nowych rzeczy, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia. Listki odstające od drzewa, chcą nam przekazać, że zasługujemy na drugą szansę, na naprawienie błędu, który chcąc lub nie chcąc popełniliśmy. Roślina  ta jest jak Twój rówieśnik, którego czasem trzeba wesprzeć, podnieść na duchu, jak i dodać otuchy, aby w przyszłości ci się odwdzięczył”.

 

  1. Adam Kowalczyk 2B4 „Symbolikę drzewa w logo odczytać można jako szkołę, która jest otwarta na nowych uczniów. Według mnie drzewo w logo oznacza ciągły rozwój i wzrost. Dążenie do ideałów, sięganie wzwyż. Przypomina mi ono jabłoń. Kojarzy się ze zdrowiem, dbaniem o to, co ekologiczne, ale i z Polską. Jabłoń to królowa polskich sadów. Można w niej odnaleźć niejako symbol patriotyzmu patrona szkoły – generała Franciszka Kamińskiego. Rolnictwo to ważny sektor polskiej gospodarki, jego udział w tworzeniu PKB jest wysoki. Logo odzwierciedla więc kształcenie i naukę w tej istotnej z punktu widzenia zdrowia oraz krajowego rynku dziedziny. Oznacza także silne przywiązanie do regionu i tradycji, czego symbolem są potężne korzenie, które unoszą ziemię wokół drzewa. Udoskonalanie się, odradzanie po ,,zimie’’ trudach dzisiejszej rzeczywistości (pandemii). Owocami tego drzewa można nazwać uczniów, którzy jako dorodne owoce pełni wiedzy i nowych umiejętności opuszają mury szkoły. Patrząc na logo szkoły przypomina mi się ostatnia zwrotka piosenki Jacka Kaczmarskiego ,,Nasza klasa’’. Kojarzy się także z rozwojem (wzrostem), które przebiega latami, a wiadomo iż drzewo im starsze tym silniejsze i potężniejsze. Tak samo nasza szkoła mając 74 lata jest bogata kulturowo i w tradycje. Logo jest proste, czytelne i kojarzące się bezpośrednio z naturą i kierunkami kształcenia”.

 

Magdalena Witkowska – Hrycek

Dodaj komentarz

Skip to content