EDUKACJA PRAWNA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „BARCJA”

22 listopada odbyły się w klasach trzecich technikum i branżowej szkoły I stopnia spotkania młodzieży z mecenaskami na temat edukacji prawnej w ramach  programu Lokalnej Grupy Działania „BARCJA”. W zajęciach uczestniczyło 43 uczniów, którzy wiele skorzystali z tego przedsięwzięcia.

Dwa pierwsze spotkania prowadziła pani rzecznik praw konsumenta i radca prawny, która przybliżyła uczniom problematykę praw konsumenckich. Omawiane były między innymi zagadnienia dotyczące zakupu i zamówień towarów realizowanych przez Internet. Można było się dowiedzieć, jak należy dokonać reklamacji towaru konsumpcyjnego oraz kiedy i w jaki sposób można odstąpić od zawartej przez konsumenta umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Pani mecenas informowała uczniów, na co należy szczególnie uważać i czego się wystrzegać przy dokonywaniu transakcji zakupu i składania reklamacji.

Trzecie spotkanie prowadzone przez panią mecenas w klasach branżowych dotyczyło prawa pracy. Omawiane były ważne kwestie dotyczące rodzaju umów o pracę oraz różnic i korzyści z nich wynikających, a także sposobów rozwiązywania tych umów.  Zostały przekazane uczniom informacje odnośnie możliwości korzystania przez pracownika z różnego rodzaju urlopów i przerw w trakcje pracy, wynagrodzenia za nadgodziny i pracę w porze nocnej oraz prawo pracownika do dni wolnych na poszukiwanie pracy.

Prelegentki w przystępny, a za razem rzeczowy sposób, przybliżyły młodzieży trudne  zagadnienia prawne. Mimo obszernych tematów i krótkiego czasu do dyspozycji, panie zdołały przekazać wiele istotnych informacji językiem zrozumiałym dla uczniów i w odniesieniu do różnych sytuacji życiowych, a także zawodów, w jakich młodzież obecnie się kształci.

                                                                                           Małgorzata Sokołowska. 

1Edukacja.jpg

Dodaj komentarz

Skip to content