WARMIŃSKO – MAZURSKI TYDZIEŃ KARIERY

22 października odbyło się w naszej szkole spotkanie młodzieży klas trzecich z doradcami zawodowymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie na temat: „Wielokulturowość kapitałem przyszłości”.

Jest to już jedenasta edycja cyklu spotkań związanych z Warmińsko – Mazurskim Tygodniem Kariery. Celem obecnego spotkania było uświadomienie młodzieży, jak ważne znaczenie ma wielokulturowość, z którą coraz częściej stykamy się w życiu. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku spowodowało zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne. Nastąpiło otwarcie granic i swobodny przepływ osób. Ludzie z innych państw osiedlali się w Polsce, podejmując tu pracę, naukę. Umożliwiło to Polakom poznawanie nowych kultur, obyczajów, tradycji innych narodów. Wielokulturowość wkroczyła na rynek pracy, wywierając duży wpływ na jego charakter. Rozwija się biznes międzynarodowy duży i mały w Polsce. Wiele korporacji zakłada tu fabryki. Również Polacy podejmują pracę w korporacjach za granicą. Rynek pracy się zmienia, a wraz z nim potrzebne są warunki do zachowania dobrych relacji z ludźmi innych kultur. Dlatego, rodzą się pytania: Czy posiadamy kompetencje społeczne, aby utrzymać dobre relacje z ludźmi innych narodowości? Czy jesteśmy otwarci na odmienne kultury? Czy potrafimy szanować ludzi innych niż my sami? Akceptować różnice w wyglądzie, sposobie bycia, ubiorze? Czy potrafimy korzystać ze swoich kompetencji społecznych?

Podczas prelekcji nie brakowało przykładów pokazujących korzyści płynące z  poznawania innych kultur, które umożliwiają lepsze rozumienie zachowania innych ludzi, ich wartości i punktu widzenia na różne kwestie. Wypowiedziane zostały ważne słowa, które mam nadzieję zapadną w niejedno serce: „Wielokulturowość wzbogaca nasze społeczeństwo. Szukajmy podobieństw, a nie różnic. Dostrzegajmy człowieka, a nie odmieńca”.

 

                                                                                           Małgorzata Sokołowska

1

2.jpg

Dodaj komentarz

Skip to content