KUŹNIA MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY „PIENIĄDZ I INSTYTUCJE RYNKOWE”

Ja zostać  bogatym? To pytanie, które towarzyszy wielu z nas na co dzień. Niewątpliwie  fundamentem bogactwa są mądre inwestycje i rozsądne podejście do pieniędzy. Podążając za słowami Benjamina Franklina: „Sposób na to, by każdy miał pełne kieszenie: wydawaj zawsze grosz mniej, niż zarabiasz.” przekonali się uczestnicy projektu „Kuźnia młodego przedsiębiorcy”, podczas realizowanego modułu „Pieniądz i instytucje rynkowe”.

Tym razem zgłębialiśmy wiedzę dotyczącą min. form i funkcji pieniądza,  wyjaśnialiśmy rolę, jaką w gospodarce pełnią instytucje rynkowe takie jak bank centralny, banki komercyjne, giełda papierów wartościowych, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe czy fundusze emerytalne. Podczas zadań ćwiczeniowych obliczaliśmy  procent od kredytu i lokaty bankowej, Natomiast skutki naszej skłonności do ryzyka  mogliśmy sprawdzić podczas gry symulacyjnej lokowania wolnych środków finansowych w akcje wybranych spółek.

A już w grudniu dwa kolejne spotkania, tym razem na temat „Wiedzy, która nie jest tajemnicą bankową”.

Agnieszka Pędzich

Dodaj komentarz

Skip to content