KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.”

Adam Mickiewicz

Spadła dziś ostatnia kartka szkolnego kalendarza na rok 2016/2017. 23 czerwca 2017 r. nauczyciele, uczniowie i zaproszeni goście uczestniczyli w zakończeniu roku szkolnego.

Uroczystość  rozpoczęto Mszą Świętą w kościele parafialnym  pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Karolewie, do której oprawę liturgiczną przygotowała młodzież pod kierunkiem Pań katechetek, Niny Sawickiej i Heleny Zubryckiej oraz Pani Doroty Kuchcińskiej. W swoim kazaniu ksiądz kanonik dr Kazimierz Żuchowski skierował do młodzieży przesłanie potrzeby nieustannego zachwytu nad światem i dostrzegania obecności Boga każdego dnia. W modlitwach  dziękowano dyrekcji, nauczycielom i uczniom za kolejny owocny  rok szkolny.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w hali sportowej „Olimpia”. Zgodnie z Ceremoniałem Szkoły wprowadzono poczet sztandarowy i odśpiewano hymn państwowy, nad czym sprawował pieczę Pan Andrzej Sienkiewicz. Konferansjerka, uczennica klasy III ATŻiUG, Karolina Bobkowska,  powitała zgromadzonych. Tradycyjnym punktem szkolnych uroczystości w tym roku jest czytanie powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis” . Uczeń klasy III B TMR, Tomasz Chmieleński, zaprezentował fragmenty listów Winicjusza i Petroniusza.

Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły Pan Jan Mickiewicz. Docenił starania uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Życzył wszystkim zasłużonego odpoczynku i zbierania sił do pracy w kolejnym roku szkolnym. Podkreślił również, że jego pierwszy rok prowadzenia szkoły był czasem zdobywania doświadczeń i wyzwań, spośród których szczególnym był Jubileusz 70-lecia Szkoły. Dyrektor odczytał również list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie świadectw z wyróżnieniem uczniom osiągającym najwyższe wyniki w nauce. W gronie najlepszych znaleźli się:

Weronika Deryło– klasa IIIA TŻiUG, średnia ocen 5,18

Łukasz Dzieńkowski– klasa I TR, średnia ocen 4, 96

Kornelia Czarniecka– klasa  III ATŻiUG, średnia ocen 4,94

Ewa Tylus– klasa III ATŻiUG, średnia ocen 4,94

Jednym z gości uczestniczących w uroczystości był Pan Jan Heichl, Prezes Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej. W ramach współpracy z naszą szkołą, której przyświeca idea tworzenia nowoczesnego rolnictwa, wręczył nagrody wyróżnionym uczniom. Otrzymali je następujący uczniowie: Łukasz Dzieńkowski z I TR, Klaudia Krajewska z IV AG, Szymon Sawicki z II TMR i Ewa Tylus z III ATŻ iUG.

Doceniono również najlepszych czytelników, których czołówkę stanowili: Maria Hałabuda z I TW, Tobiasz Rutkowski z II BTŻiUG i Milena Obolewicz z III B TŻiUG.

Dodatkowo wręczono nagrody za pracę w Samorządzie Uczniowskim. Szczególne podziękowania złożono przewodniczącej SU, Weronice Deryło, jej zastępcy Karolinie Czeczko i Tomaszowi Chmieleńskiemu. Dyplomy otrzymali również uczniowie współpracujący z SU i zaangażowani w życie szkoły: Gracjan Jończyk, Kacper Korotko, Karolina Bobkowska, Martyna Kręciewska, Magdalena Wons.

Certyfikaty za odbycie praktyki zawodowej wręczył szczególnie wyróżniającym się uczniom Pan Mirosław Bobrowski. Otrzymali je uczniowie klasy III TW: Anna Kopyść, Anna Olewnik i Szymon Sobieski.

Zaproszeni na uroczystość zostali również rodzice najlepszych uczniów, którzy otrzymali listy gratulacyjne.

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Weronika Deryło, w swoim wystąpieniu podkreśliła, że lata nauki w naszej szkole mogą być wspaniałą przygodą i zachęciła koleżanki i kolegów do uczestniczenia w życiu szkoły, bo tylko wówczas można się w pełni rozwijać i zdobywać nowe doświadczenia.

Wszystko ma swój czas…

Czas siewu i czas zbierania plonów…”

Słowa Koheleta stanowiły zapowiedź szczególnego momentu uroczystości, jakim było pożegnanie nauczycieli odchodzących na emeryturę. Pani Teresa Gbur, Pan Adam Kołakowski i Pan Krzysztof Lubasiński usłyszeli słowa wdzięczności za pracę dydaktyczno-wychowawczą i zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 

  Artystyczny akcent szkolnego apelu stanowił pokaz Karolewskiej Sceny Tańca pod kierunkiem Pani Doroty Kuchcińskiej.

Nad przebiegiem oficjalnej części uroczystości czuwała pani Katarzyna Dziębowska.

Po apelu uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami, którzy wręczyli im upragnione świadectwa.

Całej społeczności szkolnej życzymy udanych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!

Marzena Cogiel

FILMY

Dodaj komentarz

Skip to content