PAMIĘĆ O POLEGŁYCH BOHATERACH

Listopadowy dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki to wyjątkowy czas pamięci o najbliższych, którzy odeszli. Warto również w tych dniach pamiętać o ludziach, którzy zapłacili życiem za naszą wolność.

W tym roku uczniowie klasy III Architektury Krajobrazu ZSCKR w Karolewie, tradycyjnie przed pierwszym listopada odwiedzili miejscowy cmentarz ewangelicki i grób kapitana dr Tadeusza Gisgesa.

Tadeusz Gisges, doktor medycyny, urodził się 28 października 1894 roku, był naczelnym lekarzem 71 pułku Piechoty Samodzielnej Grupy Operacyjnej Narew. Pułk ten został powołany 23 marca 1939 roku przez generalnego inspektora sił zbrojnych, marszałka Polski Edwarda Śmigłego – Rydza. Zadania SGO Narew polegały na obronie północno-wschodniego odcinka frontu w oparciu o granicę litewską oraz utrzymanie linii Narew i jej dopływu Biebrzy. Kapitan Tadeusz Gisges uczestniczył w działaniach wojennych w 1939 roku i dostał się do niewoli niemieckiej. Zginął 6 grudnia 1944 roku w Karolewie niosąc pomoc jeńcom wojennym.

Uczniowie posprzątali grób i uprzątnęli jego okolice, złożyli kwiaty i oddali hołd poległemu za naszą  niepodległość. Wizyta na cmentarzu była doskonałą okazją do przybliżenia młodzieży historii naszego regionu, sylwetki bohatera oraz kształtowania uczuć patriotycznych i szacunku do tradycji.

Dodaj komentarz

Skip to content