BEZPIECZNA SZKOŁA DLA WSZYSTKICH

Od 29 września  do 08 października 2015 r. realizowane były warsztaty edukacyjno – profilaktyczne pod hasłem „Mówimy stop agresji – mobbing w szkole”.

Zajęcia prowadzone przez pedagoga szkolnego Małgorzatę Sokołowską odbyły się we wszystkich klasach pierwszych Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej. Było to kolejne działanie mające na celu zintegrowanie uczniów w klasach i budowanie przyjaznej atmosfery w środowisku szkolnym, kształtowanie tolerancji i zrozumienia .

W trakcie warsztatów młodzież zapoznała się z pojęciem  mobbingu i cechami osobowymi ofiary i sprawcy przemocy. Poprzez analizę zachowań osoby prześladowanej, uświadomili sobie skalę zagrożeń płynących z mobbingu. Pracując w zespołach, uczniowie podejmowali grupowe decyzje w konstruowaniu pozytywnych zakończeń w symulowanych sytuacjach konfliktowych. Wypracowane rozwiązania przedstawiali na forum klasy, a plakat wykonany przez jedną z drużyn przedstawiający „Bezpieczną szkołę”,  był puentą warsztatów. 

Dodaj komentarz

Skip to content