DZIEŃ PATRONA SZKOŁY 2015

Współczesny człowiek szuka tożsamości, ponieważ bezrefleksyjne działanie i naśladowanie obcych wzorców nie daje szczęścia. Wierność sobie, honor i wartość ziemi to kryteria które są niezmienne.

21 września 2015 roku  ZSCKR w Karolewie  obchodził piątą rocznicę ustanowienia  patrona gen. Franciszka Kamińskiego. Święto Patrona Szkoły rozpoczęła msza św. w Kościele parafialnym św. Stanisława Kostki w Karolewie. Historyczny i patriotyczny charakter uroczystości podkreślały poczty sztandarowe: Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół CKR im. generała Franciszka Kamińskiego, Poczet Sztandarowy Zarządu Powiatowego PSL, Poczet Sztandarowy Zarządu Gminnego  PSL. Obecnością, w tak ważnym dla społeczności  szkoły dniu, zaszczycili nas szanowni goście:

Zofia Kamińska-córka generała Franciszka Kamińskiego

Marek Konopka – senator RP

Ks. kanonik dr Kazimierz Żuchowski – Proboszcz parafii Św. Stanisława Kostki w Karolewie

Marian Podziewski  – Wojewoda warmińsko-mazurski

Krzysztof Hećman – Burmistrz Miasta Kętrzyn

Michał Krasiński – Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego

Paweł Bobrowski – Wójt Gminy Kętrzyn

Andrzej Sienkiewicz – Przewodniczący Rady Gminy

Marek Janiszewski -Burmistrz Miasta Reszel

Ryszard Kozyra – wójt gminy Barciany

Marcin Piwowarczyk – Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Dyrektor Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie

Andrzej Czyżewski – przewodniczący Rady Rodziców

Małgorzata Suszyńska – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców

insp. mgr Wiesław Skudelski – Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie

Ryszard Cecot – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

Antoni Parafinowicz -Zastępca Dyrektora Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Krzysztof Wiśniewski- Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Bożena Krawczyk – Kierownik Kętrzyńskiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kętrzynie

Ryszard Wachnik  – prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Eugeniusz Lotek –  Członek Zarządu Wojewódzkiego PSL

Roman Luchowski- Wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL

Irena Hadziewicz – Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Curie- Skłodowskiej w Kętrzynie

Andrzej Lewandowski-Dyrektor Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu

Alina Hinowska -Dyrektor Centrum Edukacji  ZDZ  w Ketrzynie

Jerzy Pruszyński – Dyrektor Gminnego Gimnazjum w Karolewie

Katarzyna Bronakowska-  Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie

Witold Bogdanowicz – Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Barcianach

Barbara i Stanisław Tołwińscy – Majątek Wajsznory,

Kolejnym elementem celebracji był przemarsz zgromadzonych przez Karolewo. Poczty sztandarowe, społeczność szkoły i zaproszeni goście udali się pod pomnik gen. Franciszka Kamińskiego, gdzie nastąpiło symboliczne połączenie pokoleń poprzez złożenie wiązanek kwiatów. Jako apel tradycji i wiary, zabrzmiały słowa pieśni patriotycznej „Roty”. Przedstawiciele uczniów każdej z klas,  zapalili znicze pamięci w hołdzie patronowi. Kolejnym elementem uroczystości był apel na halii Olimpii. W roku szkolnym 2015/2016, który ogłoszono rokiem głośnego czytania arcydzieł i pism Jana Pawła II, w naszej szkole wszystkie apele i uroczystości będzie łączył kontekst dzieł papieża. Fragment książki „Pamięć i tożsamość” odczytała siostra Aldona Ludwiczak-nauczyciel religii Ważne słowa naszego rodaka, o rozumieniu wartości Ojczyzny jako ojcowizny, zaś patriotyzmu, jako działania dla utrzymania ziemi- stały się uniwersalnym przesłaniem święta. Konferansjerzy uroczystości: uczennica Karolina Bobkowska oraz uczeń Jarosław Czyżewski wykazali się odpowiedzialnością, kulturą i profesjonalizmem w prowadzeniu apelu.

 Gospodarz uroczystości dyrektor Ryszard Kawczyński powitał zgromadzonych. W wystąpieniu przypomniał o idei święta szkoły, jako „dnia chwały z osiągnięć i dumy uczniów z przynależności do jej wspólnoty.”Naczelną ideą  jest świadomość swojej obecności na ziemi, stad pomyślność ziemi zależy od każdego. Dyrektor przywołał konteksty literackie cytując utwory zasłużonych Polaków. To Wisława Szymborska nakazała kolejnym pokoleniom „codziennie mocniej w ziemię wrastać..” a Ignacy Krasicki w „Hymnie do miłości ojczyzny” apelował o zaangażowanie Polaków , by służyli krajowi „poczciwie”. Stąd pozycja Polski w Europie jest współcześnie miarą mądrości i pracy jej obywateli. Wiele życzliwych słów i mądrości gen. Franciszka Kamińskiego przekazała Pani Zofia Kamińska. Goście w swoich wystąpieniach  podkreślali rozwój szkoły i jej wpływ na środowisko lokalne, składali życzenia wytrwałości w codziennej pracy, siły do  działania zgodnego z ideami patrona szkoły.

  Tradycją naszej szkoły stało się także ślubowanie uczniów klas pierwszych, które odbywa się zawsze w Dniu Patrona. Ślubowanie złożone na Sztandar Zespołu, podkreśla odpowiedzialne wypełnianie obowiązków i ważne przyjęcie do grona społeczności uczniowskiej. Pan Andrzej Sienkiewicz, według ceremoniału szkoły, poprowadził zaprzysiężenie uczniów klas pierwszych. Każdy z pierwszoklasistów ślubował słowami przysięgi a następnie  otrzymał indeks szkolny.

Stałym elementem święta jest zawsze występ Zespołu Pieśni i Tańca Karolewo, którego instruktorem jest Pani Katarzyna Rejent wraz z opiekunem Panią Katarzyną Dziębowską. W konwencji motywów ludowych i patriotycznych, zespół wykonał tańce z przyśpiewkami . Wzruszający polonez  i skoczna polka, zachwyciły gości. Tańce ludowe  to niezmienny w kulturze element życia polskiej wsi, który stanowi kontekst  życia Franciszka Kamińskiego. Zaangażowanie i liryczny wdzięk tancerzy zasługują na uznanie.

 Charakter święta podkreślił program artystyczny, przygotowany przez uczniów pod kierunkiem Pani Marzeny Cogiel. Tło tematyczne stanowiły wybrane elementy z biografii Franciszka Kamińskiego, które w sposób emocjonalny i symboliczny zostały wplecione w teksty dzieł literatury. Zagrano sceny z utworów „Noce i dnie”, „Chłopi”. Piękny i wzruszający dobór pieśni pozwolił na refleksje nad rolą człowieka w historii. Na scenie  symboliczną  alegorią ojczyzny była  uczennica w biało czerwonej wstędze z naręczem kłosów zboża. Odśpiewano również pieśń o patronie ułożoną do ludowej, kieleckiej melodii.

Następnie goście oraz pracownicy udali się na obiad oraz poczęstunek przygotowany w świetlicy internatu.

Dodaj komentarz

Skip to content