Stypendia Prezesa Rady Ministrów rozdane!

Wojewoda Warmińsko – Mazurski Marian Podziewski i Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty Grażyna Przasnyska zaprosili dnia 05.12.2013 roku do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie najlepszych uczniów z województwa warmińsko – mazurskiego. Powód był ku temu ważny – uczniowie ci otrzymali certyfikaty potwierdzające przyznanie im Stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznano stu siedemdziesięciu trzem uczniom warmińsko – mazurskich szkół ponadgimnazjalnych. W porównaniu do poprzedniego roku Premier przyznał uczniom z naszego regionu o cztery stypendia więcej. Do tej liczby należy dodać jeszcze dwie osoby, które otrzymały Stypendia Ministra Edukacji Narodowej. Osiem osób zdobyło stypendia po raz trzeci, zaś trzydzieści dwie – po raz drugi.

Stypendium Premiera otrzymała również Natalia Andrzejewska – uczennica klasy III Technikum im. gen Franciszka Kamińskiego w Karolewie w zawodzie technik architektury krajobrazu. Natalia otrzymała certyfikat potwierdzający zdobycie stypendium Prezesa Rady Ministrów z rąk Kurator Grażyny Przasnyskiej i dyrektor Biura Wojewody Marii Bąkowskiej.

Zorganizowaną w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie uroczystość urozmaicił m.in. występ Chóru Zespołu Szkół nr 2 w Działdowie.

 

Dodaj komentarz

Skip to content