Zajęcia dydaktyczne w Centrum Edukacji Badawczej Wydziału Technologii Żywności i Mleczarstwa UW-M w Olsztynie

W dniu 24.10.2012 roku 40 osobowa grupa młodzieży z klasy IV TŻ  i GD, IV TOUG, IV AG oraz  I TR ZSCKR w Karolewie wraz z dyrektorem Ryszardem Kawczyńskim i nauczycielami przedmiotów zawodowych: Mirosławą Siłkowską, Haliną Szeląg i Zygmuntem Matuszczak uczestniczyła w wycieczce dydaktycznej do Centrum Edukacji Badawczej Wydziału Technologii Żywności i Mleczarstwa UW-M w Olsztynie. Tematem zajęć terenowych było „Pozyskiwanie i walory surowca mleczarskiego wysokiej jakości do produkcji wyrobów mleczarskich”.

 Celem zajęć było:

  • Zapoznanie uczniów z produkcją  mleka w Polsce, UE  i na świecie.
  • Wyeksponowanie standardów jakościowych mleka do przerobu.
  • Prezentacja i przestrzeganie 12 „złotych” zasad prawidłowego doju.

Pracownik Wydziału Nauk o Żywieniu , pani dr Maria Czarniewicz wygłosiła wykład na w/w tematy. Po wykładzie młodzież udała się  do „mini mleczarni”, która jest bazą dydaktyczną dla studentów. Z zainteresowaniem obejrzeli  tam linię technologiczną przerobu mleka (od przyjęcia mleka do wyrobów końcowych: masło, śmietana, twarożki i mleczne produkty fermentowane).

Obiekt zafascynował automatyzacją i nowoczesnością linii technologicznej. Końcowym punktem programu była degustacja wyrobów mleczarskich.

Organizatorem i sponsorem  tej wycieczki dydaktycznej  była ARR Oddział Terenowy w Olsztynie, za co serdecznie podziękował dyrektor  ZSCKR Karolewie Ryszard Kawczyński i młodzież.

 

Opracował Zygmunt Matuszczak

 

Dodaj komentarz

Skip to content