Konferencja w ZSCKR w Golądkowie

  W dniach 19-21 marca 2012 roku nauczycielki naszej szkoły,  Krystyna Szerszeń i Anna Skrzypa, wzięły udział w szkoleniu zorganizowanym przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, które odbyło się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie. Szkolenie obejmowało następujące tematy : Nowoczesne  technologie w obróbce termicznej mięs, kurs kelnerski , wyjazd na targi Euro Gastro  2012.

Otwarcia konferencji dokonał pan dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie oraz dyrektor szkoły w Golądkowie  pan Krzysztof Nuszkiewicz. Następnie wystąpił pan Tadeusz Nalewajk- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który mówił o  współczesności  i  perspektywach Wspólnej Polityki Rolnej. Potem wystąpiła pani dr inż. Wiesława Grzesińska  ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie, która mówiła na temat wdrażania nowych trendów i technologii w obróbce mięs. Kolejnym mówcą była pani dyrektor poradni  psychologiczno-pedagogicznej  Maria Gos, która przedstawiła organizację pomocy pedagogiczno-psychologicznej w zreformowanej szkole ponadgimnazjalnej. Młodzież ze szkoły w Golądkowie, przybliżyła postać patronki szkoły-Jadwigi Dziubińskiej. Miłym akcentem był występ  zespołu pieśni i tańca Golądkowo , składający się z uczniów szkoły. Podsumowaniem pierwszego dnia konferencji były prezentacje szkolnych programów nauczania przez zespoły autorskie. Panie Krystyna Szerszeń i Anna Skrzypa przedstawiły programy do Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz do Kucharza.

Następnego dnia konferencji w Domu Polonii w Pułtusku  szefa kuchni pan Piotr Szpigiel przeprowadził zajęcia warsztatowe na temat organizacji pracy w kuchni przy wykorzystaniu pieców konwekcyjno-parowych. Odbył się również kurs kelnerski prowadzony przez kierownika gastronomii, pana Michała Kisiela.

Po powrocie do szkoły w Golądkowie pani Edyta Żychowska  wygłosiła referat na temat produktów wytwarzanych według tradycyjnych receptur,  po czym odbyła się degustacja napojów i potraw regionalnych.

Trzeciego dnia uczestnicy konferencji zwiedzali Międzynarodowe Targi Gastronomiczne Euro Gastro 2012 w Warszawie.

 

Dodaj komentarz

Skip to content