„Geo-Planeta”

W listopadzie, jak już wcześniej informowaliśmy na naszej stronie odbył się Ogólnopolski Konkurs Geograficzny ,,Geo-Planeta” pod patronatem Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego . Konkurs ten miał na celu sprawdzić  znajomość  zagadnień geografii Polski i świata. Ogółem można było uzyskac 28 punktów!

W szkole organizatorem była  pani Anna Czałpińska. Wzięło w nim udział 10 uczniów naszej szkoły :

Pawlik Anna z klasy II AG, Puciato Aneta III TŻiGD, Szulc Lukasz i Sara Kuraj III TOUG, Czeczko Patryk III AG, Stosio Magdalena III TŻiGD, Mickiewicz Ewa, Pepławska Ella IV AK, Kacper Konopka i Marcin Olenkowicz IV TR.

Wyniki konkursu:

  1. Sara Kuraj 21 pkt- dyplom za bardzo dobry wynik w szkole + słownik pojęć geograficznych
  2. Szulc Łukasz – 20 pkt dyplom wyróżnienia
  3. Stosio Magdalena-20 pkt dyplom wyróżnienia
  4. Czeczko Patryk- 19 pkt- dyplom uznania
  5. Pepławska Ella- 19 pkt- dyplom uznania
  6. Mickiewicz Ewa- 19 pkt- dyplom uznania
  7. Olenkowicz Marcin- 16 pkt- dyplom uznania
  8. Konopka Kacper- 16 pkt- dyplom uznania
  9. Puciato Aneta- 16 pkt- dyplom uznania
  10. Pawlik Anna- 15 pkt- dyplom uznania

Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w konkursie i gratuluje. Nagroda i dyplomy zostaną wręczone na apelu szkolnym.

Dodaj komentarz

Skip to content