Innowacja pedagogiczna z historii

Od marca w ZSCKR w Karolewie   uczniowie klasy 5 FTL uczą się historii trochę inaczej. Raz w miesiącu, w ramach innowacji pedagogicznej zatytułowanej: „Historia w grach planszowych”, mają okazję oderwać się od zeszytów i utrwalać wiedzę za pomocą gier planszowych.  

Celem innowacji jest:

♦ zwiększone zaangażowanie uczniów,

♦ rozwijanie kreatywności i innowacyjności,

♦ zwiększenie efektywności uczenia się,

♦ rozwijanie umiejętności współpracy.

 

Stosowanie na lekcjach metody gier dydaktycznych przynosi szereg korzyści. Gry planszowe rozwijają kreatywność i logiczne myślenie, a dodatkowo rozbudzają zainteresowanie historią, ćwiczą pamięć i spostrzegawczość oraz rozwijają zdolności taktyczne. Dzięki nim uczniowie uczą się przez działanie. Warto przytoczyć tu wyniki badań, według których uczymy się 10% tego, co czytamy, 20% tego, co słyszymy, 30% tego, co widzimy, 50% tego, co słyszymy i widzimy, 70% tego, co sami mówimy, 90% tego, co sami robimy.

Dotychczas uczniowie poznali trzy planszówki: „Kolejka”,  „Ogonek” oraz „Reglamentacja”.  Wszystkie gry nawiązują do czasów PRL.  

Gra planszowa „Kolejka” opowiada o realiach życia codziennego w latach schyłkowego PRL. Zadanie graczy (od 2 do 5) wydaje się proste. Muszą wysłać swoją rodzinę do sklepów i kupić wszystkie towary z wylosowanej listy zakupów. Problem polega jednak na tym, że półki w pięciu osiedlowych sklepach są puste…  

Gra historyczna „Kolejka” w odróżnieniu od wielu innych gier  nie rekonstruuje ważnych dla świata procesów dziejowych czy wielkich bitew. Ten nowoczesny produkt edukacyjny powstał, by pokazać, w jakich realiach przyszło przez lata żyć Polakom. Przypomnieć, do czego, między innymi, doprowadził narzucony im komunizm.

Akcja  gry dzieje się  w dekadzie „Solidarności”.

Gra wzbudza emocje, a niektóre jej elementy prowokują do śmiechu. Warto jednak chociaż na chwilę zadumać się nad losem tych ludzi, którzy nie mogli wyrwać się ze świata absurdu i musieli tkwić w nim  długie lata.  

Dodatkiem do „Kolejki” jest gra „Ogonek”.

„Reglamentacja” ma także zadania edukacyjne – przypomina o jednym z najbardziej wymownych symboli upadku peerelowskiej gospodarki. 

Magdalena Czyżewska

Skip to content