BADŹMY BEZPIECZNI I ODPOWIEDZIALNI

„Bezpieczeństwo uczniów, przemoc i agresja występująca w środowisku szkolnym oraz internecie i jej konsekwencje prawne” to temat spotkania, które miało miejsce 12 lutego 2024r. w internacie „Kormoran” Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. Spotkanie prowadzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie asp. Justyna Śpiewak i mł. asp. Jacek Szawkowski.

Celem wizyty było przeprowadzenie rozmów z uczniami na temat rodzajów przemocy i agresji występujących w środowisku szkolnym oraz internecie i ich konsekwencji prawnych. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych ZSCKR w Karolewie.

Wychowankowie dowiedzieli się, czym są przemoc i agresja oraz jak mają postępować gdy jesteśmy ich świadkami. Policjanci przypomnieli wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Ostrzegli także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali słów policjantów, a następnie zadawali pytania, na które funkcjonariusze udzielili wyczerpujących odpowiedzi.
Poruszono również kwestie o odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy wobec rówieśników, pracowników szkoły oraz zasad zachowania się obowiązujących w szkole i poza nią. Podczas spotkania policjanci wyjaśnili uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci, jak również wyjaśnili czego nie mogą i nie powinni robić korzystając z internetu. Pamiętajcie, że nie można:

– stosować przemocy werbalnej (wyzywać wulgarnie, poniżać, ośmieszać, straszyć, szantażować);

– rejestrować filmów i zdjęć wbrew woli osób filmowanych;

– publikować w sieci ośmieszających filmów, zdjęć i informacji;

– tworzyć kont anonimowych, podszywać się pod inną osobę.

Wielokrotnie w trakcie spotkania policjanci zwrócili uwagę na bezpieczeństwo młodzieży w szkole i poza nią, zagrożenia internetowe, niebezpieczne treści i kontakty jakie możemy spotkać w internecie, konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań oraz zapoznali z procedurami reagowania wobec sprawcy przemocy. Młodzież podczas spotkania dowiedziała się z jakimi zagrożeniami mogą zetknąć się korzystając z Internetu. Policjanci poinformowali również o kategoriach zagrożeń:

– kontakt z niebezpiecznymi treściami;

– kontakt z niebezpiecznymi osobami;

– z przemocą rówieśniczą (cyberprzemoc);

– uzależnienie od internetu.

Jak wiadomo dla młodzieży z pokolenia e-generacji, internet jest nie tylko źródłem informacji czy rozrywki, ale staje się także coraz ważniejszym, a niekiedy głównym i autonomicznym środowiskiem społecznego funkcjonowania, więc kwestia bezpieczeństwa korzystania z nowoczesnych technologii przez najmłodszych staje się coraz ważniejszym zagadnieniem wychowawczym.

Przeprowadzone spotkanie profilaktyczne w dużym stopniu może przyczynić się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród młodzieży szkolnej.

Pogadanka policjantów dotycząca m.in. odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z internetu może także stanowić impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodego człowieka. Jako pedagodzy i wychowawcy mamy nadzieję, że swoista lekcja prawa pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza placówką np. w środkach komunikacji, podczas przerw i w domu. Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistów w dużym stopniu przyczyni się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród uczniów oraz wierzymy, że pozytywnie wpłynie na zachowanie młodzieży w szkole i poza nią.

Wizyta policjantów w internacie miała charakter spotkania edukacyjnego, aby uświadomić o zagrożeniach młodych ludzi, którzy stoją na progu dojrzałości.

Serdecznie dziękujemy KPP w Kętrzynie za wizytę w naszej placówce.

Maciej Kosakowski

Skip to content