„Dni Lasu” w Szkole Podstawowej w Windzie

27 października 2023 r. młodzież klasy technikum gastronomicznego uczestniczyła w obchodach „Dnia Lasu” w Szkole Podstawowej w Windzie. Największe zainteresowanie wzbudzał, jak zawsze, nasz szkolny Miś, którego to dzieci chętnie zaczepiały i przytulały się.

Uczennice z klasy 3 PT i 1PT prezentowały stół z zastawą stołową i sposobem składania serwetek płóciennych. Obok znajdowało się również kreatywne stoisko, na którym nasza młodzież angażowała młodzież szkoły podstawowej do sporządzania i dekorowania kanapek. Starszym uczennicom ze szkoły podstawowej podobały się również stroje branżowe naszych dziewcząt i chętnie robiły sobie z nimi zdjęcia. Młodzież nasza wczuła się w klimat imprezy i z radością wciągała młodszych do współpracy.

Naszą szkołę prezentowały z klasy 3 PT: Laura Roguszka, Roksana Wależak, Wiktoria Pietkiewicz,  Agata Pierzchanowska, a z klasy 1 PT: Patrycja Skrajda, Rafał Rusiecki (w roli szkolnej maskotki).

Dzięki zaangażowaniu uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych takie  wydarzenia zacieśniają współpracę ze szkołami w środowisku lokalnym.

Halina Szeląg

Skip to content