Narodowe Święto Niepodległości

„Chcemy Polski niepodległej,

abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze

 i sprawiedliwsze dla wszystkich.”

Józef Piłsudski 

 

W przededniu Święta Niepodległości społeczność naszej szkoły stanęła do uroczystego apelu przygotowanego przez klasy III technikum i branżowej szkoły I stopnia wraz z wychowawcami. Jak nakazuje Ceremoniał Szkolny uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru. W oczekiwaniu na symboliczny czas 11:11 i hasło akcji MEiN: „Szkoła do hymnu” prowadzący Amelia Pohulajewska i Norbert Pyszora z III LT wprowadzili nas w podniosły nastrój i podkreślili rangę 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Zgodnie z tradycją Narodowego Czytania przedstawiciele klas III zaprezentowali fragmenty ballady ” Świteź ” Adama Mickiewicza, której przesłanie wpisuje się w obchody dzisiejszego święta:  zaszczytem jest bronić Ojczyzny nawet za cenę życia, kara zaś spotka tych, którzy innym odbierają wolność.

Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt społeczność szkolna odśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”. Dyrektor Jan Mickiewicz w swoim przemówieniu nawiązał do zmagań Polaków w drodze do wolności i obowiązku poszanowania jej każdego dnia. Dyrekcja szkoły złożyła kwiaty przy obelisku upamiętniającym stulecie odzyskania niepodległości,  uczniowie zapalili znicze pamięci.

Młodzież z klas III zaprezentowała program artystyczny przygotowany przez panią Agnieszkę Giedrys we współpracy z zespołem wychowawców klas trzecich. Mogliśmy przypomnieć sobie ważne fakty historyczne i bohaterów tamtych czasów. Usłyszeliśmy  patriotyczne wiersze i piosenki, które zawsze poruszają do głębi. Po raz pierwszy wystąpił również zespół pod kierunkiem pani Justyny Wójcickiej z piosenką „Dziś idę walczyć mamo”. Patriotyczny charakter apelu podkreślały także kotyliony w barwach narodowych, które z dumą prezentowali uczniowie zaangażowani w przygotowanie uroczystości.

Coroczne celebrowanie Narodowego Święta Niepodległości to jedna z kart księgi tradycji naszej szkoły i szczególna okazja, by uświadomić sobie, jak dobrze jest być wolnym Polakiem.

Marzena Cogiel

Skip to content