„Mój kraj – OBRAZ” – KONKURS SZKOLNY Z OKAZJI „DNIA KRAJOBRAZU 2022”

Dzień Krajobrazu został ustanowiony przez Radę Europy z inicjatywy Polski – Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, obchodzony jest 20 października. Tegoroczny temat przewodni Dnia Krajobrazu brzmi: „Krajobraz: doświadczam w pełni”.

W ten sposób Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pragnie zwrócić uwagę na multisensoryczny charakter krajobrazu, którego odbiór zależy od bardzo wielu czynników i wrażliwości poszczególnych zmysłów.  

Krajobraz można zobaczyć, usłyszeć, powąchać, a nawet posmakować go i dotknąć.
Odbieranie krajobrazu poprzez różne zmysły umożliwia nam doświadczanie go w pełni i nierzadko odkrywanie na nowo. Naszej szkole szczególnie bliskie są te idee, dlatego ogłaszamy szkolny konkurs z nagrodami dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie!

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z OKAZJI DNIA KRAJOBRAZU 2022

Tytuł konkursu:

 Mój „Kraj – OBRAZ”

Cel konkursu: 

Uwrażliwienie młodzieży na piękno lokalnego krajobrazu, podkreślenie roli przyrody w życiu człowieka i jej wpływu na zdrowie psychiczne.

Kształtowanie w uczniach postawy umiłowania swojej „Małej Ojczyzny”.

Uczestnictwo:

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie wrażliwych na przyrodę i  piękno otaczającego krajobrazu.

Przebieg konkursu:

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej (obrazu) w formie kolażu na temat: „Mój kraj-obraz” według poniższych wymogów:

– wymagany format pracy: A3 (może to być kartka techniczna, brystol, karton, deska),

– do wykonania kolażu należy użyć materiały organiczne znalezione w lokalnym środowisku (liście, gałązki, szyszki, jesienne owoce, kamienie, mech, mech chrobotek, suche kwiaty i materiału dodatkowe np. szary papier, gazeta, karton).

Uwaga: przy pozyskiwaniu materiałów nie wolno niszczyć roślin! 

– pozyskane materiały należy trwale przytwierdzić do kartki np. za pomocą kleju na gorąco, kleju Vikol, kleju polimerowego, taśmy dwustronnej).

Kryteria oceniania:

-prawidłowa interpretacja tematu,

-pomysłowość, kreatywność,

-trwałość pracy,

-poziom skomplikowania kompozycji,

-estetyka wykonania.

Obowiązujące terminy:

Prace należy składać do nauczycielek architektury krajobrazu pani Magdaleny Witkowskiej – Hrycek i pani Natalii Bielińskiej (w budynku Arkadia) lub do nauczycielki biologii pani Agnieszki Giedrys (w budynku Centrum) do 20 października 2022.

Rozstrzygnięcie konkursu będzie ogłoszone na stronie szkoły 30 października. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w pokonkursowej wystawie pod tytułem „Mój kraj – obraz”.

Koordynator konkursu: M. Witkowska – Hrycek

Skip to content