DZIEŃ MŁODEGO ROLNIKA 2022

11-13 czerwca 2022 r. organizowane były Krajowe Dni Pola przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie. To wyjątkowe w skali kraju wydarzenie, które służy upowszechnianiu i propagowaniu innowacji w produkcji roślinnej i służy przede wszystkim pokazaniu wyników doświadczeń polowych, nowych technik i technologii uprawy oraz odmian roślin, szerzeniu wiedzy, prezentacji nowości technologicznych, dobrych praktyk z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz dorobku hodowlanego w produkcji zwierzęcej a także innowacji w obszarze rolnictwa precyzyjnego.

Corocznie impreza cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, nie mogło więc na niej zabraknąć naszej młodzieży. Uczniowie klasy II BTF i III FTL w zawodzie technik rolnik  ruszyli bladym świtem z Karolewa do Płońska, aby być częścią trzeciego dnia Krajowych Dni Pola pod hasłem „Dzień Młodego Rolnika”.

Zaprezentowane doświadczenia polowe pomogły naszej młodzieży w wykorzystaniu wiedzy w praktyce, przybliżyły nowości hodowlane i technologiczne i były szansą przyjrzenia się  technicznym środkom produkcji dla rolnictwa. W studio Krajowych Dni Pola odbyły się także lekcje online z możliwością udziału w wykładzie oraz dyskusji.

Na polu doświadczalnym można było zobaczyć rozwiązania wpisujące się w cele Europejskiego Zielonego Ładu, m.in. bioróżnorodność gatunkową i odmianową, technologię ochrony roślin w oparciu o prowadzony monitoring występowania agrofagów, czyli patogenów, szkodników i chwastów obniżających plony roślin uprawnych.

Zapoznanie naszych uczniów z technologiami upraw na polu doświadczalnym poszerzyło ich kompetencje zawodowe. Jesteśmy przekonani, że wyjazdy edukacyjne są efektywną formą wsparcia kształcenia zawodowego przedstawicieli młodego pokolenia rolników uczących się w ZSCKR w Karolewie.  

Lucyna Olszewska

Skip to content