NOWA PRACOWNIA AGROTRONICZNA

Pracownie dydaktyczne, w tym pracownie specjalistyczne w ZSCKR w Karolewie są wyposażane na miarę XXI wieku. Dzięki temu możemy kształcić profesjonalistów w swoich zawodach. Do najnowszych należy niedawno oddana do użytku pracownia służąca doskonaleniu umiejętności związanych z rolnictwem precyzyjnym.

Nowo powstała pracownia komputerowa  spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników, 26 najnowszej generacji komputerów spiętych w jedną sieć przeznaczonych jest do nauki  użytkowania systemów agrotronicznych w rolnictwie jako ,,Centrum operacyjne” . Uczniowie najstarszych klas będą tu planować oraz tworzyć mapy zabiegów agrotechnicznych łącznie z precyzyjnie dobranymi dawkami np: nawozów mineralnych czy środków ochrony roślin. Tak powstała dokumentacja będzie przesyłana do maszyn wykonawczych, które na jej podstawie wykonają dany zabieg bezpośrednio na polu. Poprzez zbieranie i rejestrację danych roboczych można będzie dokonywać analizy wykonanych zabiegów. Dla przyszłych rolników i mechanizatorów jest to bardzo dogodne rozwiązanie, ponieważ nie wychodząc z domu są w stanie monitorować , zbierać i analizować dane podczas pracy swoich maszyn i pojazdów. Na chwilę obecną ciężko sobie wyobrazić rolnika, który nie będzie korzystał z technologii podnoszącej komfort oraz poprawiającej jakość pracy a w szczególności obniżał koszty produkcji.

Nowa pracownia jest kolejną inwestycją służącą podnoszeniu jakości pracy szkoły, a jej nowoczesne wyposażenie wpłynie na poziom kształcenia w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Jacek Lipka

Skip to content