UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Szanowni Nauczyciele i Rodzice! Drodzy Uczniowie!

W środę, 1 września 2021 r. uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny zgodnie z następującym porządkiem:

godz. 8:15 – Msza Święta w Kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Karolewie,

godz. 9:00 –  Apel szkolny na placu przy fontannie, po apelu spotkanie uczniów z wychowawcami,

godz. 11:00 – Spotkanie nauczycieli w zespołach przedmiotowych.

Zapraszamy społeczność naszej szkoły i przypominamy, że w dniu tym obowiązuje strój galowy oraz wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. dostępne pod adresem poniżej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r

Skip to content