DOKUMENTY

Załączniki: 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU.pdf

Zadania doradcy metodycznego (PDF)

Podręczniki zawodowe (PDF)

Portal Edukacyjny Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej (PDF)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Ważne adresy i linki (PDF)

Zmiany w Systemie Edukacji (PDF)

FORMY DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELA (PDF)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE (DOC)

Zmiany w kształceniu zawodowym 

Formy doskonalenia 

 

 

Aktywizujące metody nauczania- podręczniki

meritumoswiatamazowieckapacujemyaktywnia2pracujemyaktywnie1wstepdodydaktyki