DOKUMENTY

Szczegółowy kalendarz szkoły (2020/2021) (wersja w formacie pdf )

 

HARMONOGRAM PRAKTYK 2019/2020  (wersja w formacie pdf )

 

Szkolne zestawy podręczników na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów po szkole podstawowej

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Technik rolnik

Technik architektury krajobrazu

Technik weterynarii

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie kucharz

Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

 

Szkolne zestawy podręczników na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów po gimnazjum

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Technik architektury krajobrazu

Technik weterynarii

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie kucharz

Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

 

 

Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie (tekst jednolity 22.11.2019)

wersja pdf do pobrania


 

Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie – technikum (tekst jednolity 22.11.2019)

wersja pdf do pobrania


 

Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie – branżowa szkoła I stopnia (tekst jednolity 22.11.2019)

 

wersja pdf do pobrania


Regulamin Internatu szkolnego

wersja pdf do pobrania