ZAPYTANIE OFERTOWE: „Dostawa materiałów i urządzeń oraz podłączenie kamer do funkcjonującego systemu monitoringu IP wizyjnego firmy Hikvision w budynkach szkolnych i szkolnego gospodarstwa.

Zapytanie ofertowe.pdf Umowa kamery.pdf Załącznik nr 1-Opis Przedmiotu Zamówienia-kamery.pdf Załącznik nr 2-Formularz Ofertowy.doc Pytania i odpowiedzi do wykonawców.pdf Pytania i odpowiedzi do wykonawców nr 2.pdf Zapytanie ofertowe-po zmianach.pdf Projekt podłączenia kamer 2022.pdf Zmiana zapytania.pdf (09.09.2022r.) Załącznik nr 1a-Opis Przedmiotu Zamówienia-kamery po zmianach.pdf (09.09.2022r.)