Struktura organizacyjna

Dyrektor
Jan Mickiewicz

Wicedyrektor
Zbigniew Bodnar

Wicedyrektor
Lucyna Olszewska

Kierownik praktycznej nauki zawodu 
Dorota Kuchcińska