Szacowanie wartości planowanego zamówienia – dostawa materiałów i urządzeń oraz podłączenie kamer do funkcjonującego systemu monitoringu IP wizyjnego firmy Hikvision w budynkach szkolnych i szkolnego gospodarstwa.

Treść ogłoszenia -kamery.pdf Załącznik nr 1-Opis Przedmiotu Zamówienia-kamery.pdf Załącznik nr 2- Formularz wyceny- kamery.docx Prośba o oszacowanie kosztów- przedłużenie terminu.pdf Prośba o oszacowanie kosztów- przedłużenie terminu do 23.08.2022.pdf

Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu „Modernizacja oferty kształcenia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w ramach modyfikacji/dostosowania treści programowych w wybranych zawodach (Model III) – pracownie szkolne” Dostawa mebli do pracowni agrotroniki

Szacowanie wartości_dostawa_mebli.pdf Załącznik nr 1- Meble biurowe.docx Załącznik nr 2- Szafa metalowa.docx Załącznik nr 3- Krzesło biurowe.docx Załącznik nr 4- Ławka szkolna.docx Załącznik nr 5- Krzesło szkolne.docx