Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: „Remont dachu budynku garażowego ze stolarnią Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie”

Ogłoszenie o zamówieniu PDF miniPortal.pdf SWZ.pdf Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy.docx Załącznik nr 2- Przedmiar_- remont dachu budynku garażowego ze stolarnią ZS CKR w Karolewie.pdf Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx Załącznik Nr 4- Wzór umowy.pdf Załącznik nr 5 Projekt techniczny+Specyfikacja techniczna.zip Informacja o posiadanych środkach.pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf … Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE: „Dostawa materiałów i urządzeń oraz podłączenie kamer do funkcjonującego systemu monitoringu IP wizyjnego firmy Hikvision w budynkach szkolnych i szkolnego gospodarstwa.

Zapytanie ofertowe.pdf Umowa kamery.pdf Załącznik nr 1-Opis Przedmiotu Zamówienia-kamery.pdf Załącznik nr 2-Formularz Ofertowy.doc Pytania i odpowiedzi do wykonawców.pdf Pytania i odpowiedzi do wykonawców nr 2.pdf Zapytanie ofertowe-po zmianach.pdf Projekt podłączenia kamer 2022.pdf Zmiana zapytania.pdf (09.09.2022r.) Załącznik nr 1a-Opis Przedmiotu Zamówienia-kamery po zmianach.pdf (09.09.2022r.)  

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy „Sukcesywna dostawa żywności dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie”

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf miniPortal.pdf 1. SWZ.pdf 1a. Szczegółowa Oferta Cenowa zip 2. Formularz ofertowy docx 3. Oświadczenie wykluczenie docx 4. Pełnomocnictwo docx 5.Wzór umowy pdf Informacja o posiadanych środkach.pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF

Szacowanie wartości planowanego zamówienia – dostawa materiałów i urządzeń oraz podłączenie kamer do funkcjonującego systemu monitoringu IP wizyjnego firmy Hikvision w budynkach szkolnych i szkolnego gospodarstwa.

Treść ogłoszenia -kamery.pdf Załącznik nr 1-Opis Przedmiotu Zamówienia-kamery.pdf Załącznik nr 2- Formularz wyceny- kamery.docx Prośba o oszacowanie kosztów- przedłużenie terminu.pdf Prośba o oszacowanie kosztów- przedłużenie terminu do 23.08.2022.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy „DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH, ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NASION DO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAROLEWIE (II półrocze)”

Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf SWZ.pdf Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy.docx Załącznik nr 1a.xlsx Załącznik nr 1b.xlsx Załącznik nr 1c.xlsx Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.doc Załącznik nr 3 – Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.doc Załącznik nr 4-wzór umowy.pdf Załącznik nr 5-Identyfikator postępowania.doc Informacja o posiadanych środkach.pdf Informacja … Czytaj dalej