Status prawny

Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego: 
pobierz STATUT