Dotyczy postępowania pod nazwą „Dostawa nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i nasion dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie w roku 2024 ( I półrocze).”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 08dc426f-6805-b2b6-d940-5f0001f74476.pdf SWZ.pdf Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy.docx Załącznik nr 1a.xlsx Załącznik nr 1b.xlsx Załącznik nr 1c.xlsx Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.doc Załącznik nr 3 – Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.doc Załącznik nr 4-wzór umowy.docx Załącznik nr 5-Ustanowienie pełnomocnika.docx   W celu otwarcia załączonych … Dowiedz się więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO WKAROLEWIE

ogłoszenie o zamówieniu 08dbef49-4b8f-6226-0b33-d60012be4a86.pdf

SWZ.pdf

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 1a Opis przedmiotu zamówienia.pdf

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków.docx

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx

Załącznik nr 5 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

Załącznik nr 6 – Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 7 – Wykaz dostaw.docx

 

W celu otwarcia załączonych dokumentów proszę o skorzystanie z przeglądarki Microsoft Edge.