Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: „Remont dachu budynku garażowego ze stolarnią Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie”

Ogłoszenie o zamówieniu PDF miniPortal.pdf SWZ.pdf Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy.docx Załącznik nr 2- Przedmiar_- remont dachu budynku garażowego ze stolarnią ZS CKR w Karolewie.pdf Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx Załącznik Nr 4- Wzór umowy.pdf Załącznik nr 5 Projekt techniczny+Specyfikacja techniczna.zip Informacja o posiadanych środkach.pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf … Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy „Sukcesywna dostawa żywności dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie”

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf miniPortal.pdf 1. SWZ.pdf 1a. Szczegółowa Oferta Cenowa zip 2. Formularz ofertowy docx 3. Oświadczenie wykluczenie docx 4. Pełnomocnictwo docx 5.Wzór umowy pdf Informacja o posiadanych środkach.pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF