Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy „DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH, ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NASION DO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAROLEWIE (II półrocze)”

Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf SWZ.pdf Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy.docx Załącznik nr 1a.xlsx Załącznik nr 1b.xlsx Załącznik nr 1c.xlsx Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.doc Załącznik nr 3 – Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.doc Załącznik nr 4-wzór umowy.pdf Załącznik nr 5-Identyfikator postępowania.doc Informacja o posiadanych środkach.pdf Informacja … Czytaj dalej