1986

Andrzejewski Bogdan III ZTMR
Banach Henryk IIIB 3lTMR
Baran Michał IIIA ZMR
Baran Grzegorz IIIA ZMR
Bielański Artur VB TMR
Biłyj Zenon VA TMR
Biłyj Eugeniusz VA TMR
Blicharz Mieczysław IIIB 3lTMR
Błażewicz Dariusz IIIA 3lTMR
Bojarski Mirosław IIIB ZMR
Brzeziński Mirosław IIIA 3lTMR
Brzoza Bożena III ZTR
Burzyński Grzegorz IIIA ZMR
Buszko Jarosław IIIA ZMR
Chmal Jarosław IIIB ZMR
Chojnowski Ireneusz IIIB 3lTMR
Choruży Jarosław IIIA 3lTMR
Cichecki Tomasz V TH
Cichocki Marek IIIB 3lTMR
Cieślak Dariusz IIIA 3lTMR
Czebanyk Andrzej IIIB 3lTMR
Czebanyk Wiesław IIIA ZMR
Czechowska Iwona V TS
Czerwiński Jerzy VB TMR
Czerwiński Jerzy III ZTMR
Czupryn Robert VB TMR
Dąbrowski Leszek VA TMR
Dziakiewicz Krzysztof III ZTR
Dzieniszewski Stanisław IIIB 3lTMR
Dzik Jan IIIA 3lTMR
Eźlakowski Jarosław VB TMR
Fenik Paweł III ZTR
Fenik Leszek IIIA ZMR
Gacek Dariusz III ZTR
Gach Tomasz VB TMR
Gawarecki Jerzy IIIA 3lTMR
Giedzicz Jan IIIB 3lTMR
Giżyński Henryk VA TMR
Goliński Krzysztof IIIB ZMR
Górski Ryszard IIIA 3lTMR
Góżewski Eugeniusz IIIA 3lTMR
Gromada Józef IIIA ZMR
Gwizdek Bożena V TS
Huszczo Paweł VB TMR
Iwanicki Dariusz IIIB ZMR
Jatkowski Krzysztof IIIA 3lTMR
Jaworski Dariusz VA TMR
Jedynasty Dariusz VB TMR
Jocz Teresa III ZTR
Jusis Witold IIIA ZMR
Karabela Mieczysław VB TMR
Kardasz Alina V TS
Karpiński Janusz IIIB 3lTMR
Kępiński Andrzej IIIB 3lTMR
Kiersnowski Janusz III ZTMR
Kiewlak Eugeniusz III ZTMR
Kisiel Jarosław IIIA 3lTMR
Kisiel Andrzej IIIA ZMR
Klukowski Zbigniew IIIA ZMR
Kobiela Dariusz IIIB 3lTMR
Kochno Krzysztof IIIB ZMR
Kołodziej Kazimierz IIIA 3lTMR
Końpa Leszek IIIB 3lTMR
Kowalewska Grażyna V TH
Koziński Leszek IIIB ZMR
Kozłowski Andrzej IIIA 3lTMR
Kras Jan VA TMR
Krawczyk Grażyna V TS
Kryś Mariola V TS
Kucharzyk Leszek IIIA 3lTMR
Kulbacki Zbigniew IIIA 3lTMR
Kulik Piotr III ZTMR
Lachowicz Wiktor IIIA 3lTMR
Lenkiewicz Adam V TH
Lisowski Grzegorz VA TMR
Łabanowska Krystyna III ZTR
Łukaszczuk Mieczysław VB TMR
Mackiewicz Barbara V TH
Majsiej Andrzej IIIA ZMR
Maliczanowski Janusz VB TMR
Malinowski Andrzej III ZTMR
Mamryk Zbigniew IIIA 3lTMR
Marcinkiewicz Andrzej IIIB ZMR
Marcińczyk Wiesław VB TMR
Micał Krzysztof IIIB ZMR
Mickiewicz Krzysztof VA TMR
Miklaszewski Andrzej IIIA 3lTMR
Mikosza Beata V TH
Milan Krzysztof VA TMR
Mohyła Stefan VA TMR
Mydłowski Zbigniew IIIB 3lTMR
Narbut Grzegorz V TH
Naworska Bożena V TH
Neubauer Zygmunt IIIB ZMR
Nowicka Jolanta V TS
Nowosad Bogdan VA TMR
Och Zdzisław IIIB ZMR
Osik Małgorzata V TS
Pańtak Wiesława V TH
Parda Danuta V TS
Paszkowska Barbara VB TMR
Paulukanis Ryszard III ZTMR
Pawlak Mirosław VB TMR
Perekitko Adam IIIA ZMR
Pietnoczko Bohdan VA TMR
Pietrzyk Bogdan VA TMR
Piętoń Mariusz IIIB ZMR
Piotrowski Dariusz IIIA 3lTMR
Piórkowski Andrzej IIIB ZMR
Pisiołek Andrzej III ZTMR
Piskorz Kazimierz IIIA ZMR
Płoski Edward III ZTR
Płuszka Zdzisław VB TMR
Płuszka Zbigniew VB TMR
Potasz Wanda V TH
Poźniak Robert VA TMR
Przyborowska Małgorzata V TH
Puszko Małgorzata V TH
Rajkowski Dariusz VB TMR
Rokita Zbigniew VB TMR
Romanowski Eugeniusz IIIA 3lTMR
Rosiak Zdzisław III ZTR
Rubacki Andrzej VB TMR
Rudkowski Andrzej IIIA 3lTMR
Sadowska Jolanta III ZTR
Samoszuk Mirosław IIIA ZMR
Satkiewicz Bronisław IIIB 3lTMR
Segin Ryszard VB TMR
Semerak Ewa III ZTR
Siwicki Zbigniew IIIA 3lTMR
Skabara Krzysztof IIIB ZMR
Skalij Bogdan VA TMR
Skóra Andrzej VA TMR
Skrzecz Grażyna V TS
Smilgin Piotr VA TMR
Smoliński Andrzej VA TMR
Sosnówka Zbigniew III ZTMR
Stanicki Zbigniew IIIA ZMR
Stankiewicz Marek IIIB 3lTMR
Staruch Jacek VA TMR
Staruch Mirisław VA TMR
Stefanowicz Tadeusz III ZTR
Stefański Dariusz IIIB 3lTMR
Stępień Dorota III ZTR
Stodolnik Zdzisław III ZTR
Stolarczyk Ala V TS
Szczur Danuta V TH
Szczurko Eugeniusz III ZTR
Szełemej Jan IIIB 3lTMR
Szlaga Anna V TH
Szok Tadeusz IIIB 3lTMR
Sztorc Wioletta III ZTR
Szulter Jacek IIIA ZMR
Szymański Jacek V TH
Szypulski Sławomir IIIB ZMR
Ścibut Dorota V TS
Ślaski Krzysztof VB TMR
Śpiewak Zbigniew III ZTMR
Tetfejer Bogdan IIIB ZMR
Tłoczkowski Adam IIIB ZMR
Tokarzewski Dariusz VB TMR
Trachimik Henryka III ZTR
Trojak Edward III ZTR
Trynka Witold IIIA 3lTMR
Trypucka Małgorzata V TH
Twarowski Ireneusz VB TMR
Tymiec Dorota III ZTR
Wasilinko Andrzej VA TMR
Welens Zbigniew III ZTMR
Wieczorek Kazimierz VB TMR
Wobolewicz Krzysztof IIIA ZMR
Wojtaszek Krzysztof VB TMR
Wojtkiewicz Anna V TH
Wojtkiewicz Marek IIIB 3lTMR
Wojtków Krzysztof IIIA ZMR
Wołkowski Józef III ZTMR
Wowak Andrzej IIIB ZMR
Zadrożny Tomasz IIIA ZMR
Zalewski Adam IIIB ZMR
Zawada Elżbieta V TH
Ziniewicz Ryszard VA TMR
Zyśk Krzysztof IIIB ZMR
Żebrowski Tomasz VB TMR
Żelazny Wiesław IIIB 3lTMR
Żołnacz Roman IIIB 3lTMR
Żubrikowska Wiesława V TS

 

Skip to content