KOŃCZĘ SZKOŁĘ I CO DALEJ…?

23 listopada 2015 r. przy współpracy pani pedagog Małgorzaty Sokołowskiej i wychowawczyni czwartej klasy technikum mechanizacji rolnictwa, pani Ewy Weredy, zorganizowane zostało  dla uczniów tej klasy, spotkanie z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Kętrzynie, panem Łukaszem Żebrowskim.

Dowiedz się więcej

„PLANUJ KARIERĘ I PRACUJ BEZPIECZNIE”

23 października 2015 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, odbyło się spotkanie młodzieży z przedstawicielami Młodzieżowego Centrum Kariery OHP i Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. Zorganizowane przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy i wyżej wymienionych instytucji przedsięwzięcie pod hasłem „Planuj karierę i pracuj bezpiecznie” skierowane było do uczniów pełnoletnich z klas trzecich Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 

Dowiedz się więcej

PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY

Minęły już dwa tygodnie nauki w nowej szkole dla młodzieży z klas pierwszych. Na początku wszystko wydawało się inne, obce i wielu przerażało swoją wielkością. Od pierwszych dni wychowawcy otoczyli „pierwszaków” serdeczną troską, zapoznając ich z terenem i strukturą organizacyjną szkoły. Integracja klas pierwszych z otoczeniem szkolnym w celu tworzenia otwartej i przyjaznej atmosfery, stała się głównym zamiarem działań wychowawczych.

Dowiedz się więcej

DZIEŃ WALKI Z BEZROBOCIEM

11 kwietnia uczniowie z klas maturalnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie odbyli wizytę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie. W Dniu Walki z Bezrobociem tutejszy PUP zorganizował Wiosenne Targi Pracy pod hasłem: „Agencje zatrudnienia – partner rynku pracy”.

Dowiedz się więcej

Świąteczna Zbiórka Żywności

Kolejna zbiórka żywności za nami …

Wolontariusze naszej szkoły w dniach 29 i 30 listopada wzięli udział po raz kolejny w Świątecznej Zbiórce Żywności zorganizowanej przez Bank Żywności w Olsztynie. Młodzież w placówkach handlowych na terenie Miasta Kętrzyna pozyskała pełnowartościowe artykuły spożywcze, które w okresie świątecznym zostaną przekazane osobom bezdomnym, niepełnosprawnym, chorym oraz rodzinom wielodzietnym z terenu naszego miasta.

Dowiedz się więcej

Skip to content