Twoje życie, Twoje dzieło…

 

21 czerwca 2024 roku nadszedł długo oczekiwany przez całą społeczność szkolną dzień – zakończenie roku szkolnego 2023/2024. Jest to zawsze wyjątkowy czas, pełen emocji i refleksji dla uczniów, nauczycieli i ich rodziców. Rok szkolny pełen jest wyzwań, sukcesów i niezapomnianych chwil, a jego zakończenie to moment radości, wzruszeń i planów na przyszłość. Był to przede wszystkim  szczególny dzień dla uczniów klasy III ABB, którzy stali się absolwentami Branżowej Szkoły I stopnia.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie, kontynuując tradycję czytania dzieł narodowych podczas szkolnych uroczystości, został odczytany fragment powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej przez  uczniów klasy 3 ABB: Pawła  Gibasa, Mateusza Marczuka, Piotra Bogurskiego.

Dyrektor Szkoły Jan Mickiewicz w swoim przemówieniu przywitał zaproszonych gości: Ninę Dobrzyńską – dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr inż. Magdalenę Lemechę z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Wydział Nauk Technicznych, Marka Kuźniewskiego – wiceprezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Jolantę Mackiewicz – dyrektor biura W-M Izby Rolniczej, przewodniczącego Rady Rodziców  Rafała Roguszkę oraz uczniów, nauczycieli i przybyłych rodziców. Przedstawicielka naszego organu prowadzącego odczytała  list okolicznościowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego.

Kolejnym punktem programu było podsumowanie efektów trzyletniej pracy wychowawczo-edukacyjnej w Branżowej Szkole I Stopnia. Uczniowie z rąk Dyrekcji Szkoły otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, a koleżanki i koledzy z klasy II podarowali im symboliczne upominki, życząc wytrwałości i chęci sięgania po to, co w życiu najważniejsze i najpiękniejsze. Dyplom uznania otrzymała także wychowawczyni klasy Joanna Cieleszyńska, której trud wychowawczy podkreślony został zarówno przez Dyrekcję Szkoły, jak też uczniów, którzy wdzięczność wyrazili niespodzianką sceniczną.

Następnie przedstawiciele absolwentów przedstawili program  artystyczny, w którym starali się wyrazić wdzięczność dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i rodzicom za trud wychowania i nauczania, za codzienną troskę, wyrozumiałość, cierpliwość i tolerancję.

Podczas akademii wręczono nagrody i dyplomy uczniom, którzy z wyróżnieniem ukończyli ten rok szkolny, brali udział w konkursach na szczeblu szkolnym i ogólnopolskim, reprezentując i promując naszą szkołę.

Wręczone zostały również stypendia ufundowane przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w Olsztynie. Stypendium takie otrzymuje najlepszy uczeń na danym poziomie edukacyjnym w technikum, spełniający wymagania regulaminowe.

Głos zabrała także przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego, Agata Pierzchanowska, która podziękowała Dyrekcji i Nauczycielom za wsparcie i współpracę, uczniom za zaangażowanie w życie szkoły. Jako wyraz wdzięczności na ręce Dyrektora Szkoły przekazała symboliczne kwiaty.

W trakcie uroczystości mieliśmy okazję posłuchać dwóch muzycznych dedykacji,  które przygotowała uczennica klasy III PT Agata Pierzchanowska „Szczęśliwej drogi już czas” oraz „Dni, których jeszcze nie znamy”, zobaczyć pełen energii taniec „Magnetic” w wykonaniu Wiktorii Szeszko z klasy II LT oraz wysłuchać, wykonanego na akordeonie, utworu „Pożegnanie”, zaprezentowanego przez Dawida Kowalczyka – ucznia klasy I BBT. 

W podsumowaniu uroczystości Dyrektor ZSCKR w Karolewie Jan Mickiewicz pogratulował uczniom i nauczycielom wyników w nauce, podziękował rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły i życzył wszystkim radosnych i bezpiecznych wakacji, po czym wybrzmiał ostatni raz dzwonek szkolny dla uczniów klasy trzeciej Szkoły Branżowej.

Uroczystość poprowadzili uczniowie klasy II Branżowej Szkoły I stopnia: Aleksandra Kownacka oraz Konrad Kulbacki.

Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania ze swoimi wychowawcami.

Niezwykłość akademii zakończenia roku szkolnego 2023/2024  podkreślają  przepiękna scenografia – efekt współpracy pań: Natalii Bielińskiej, Magdaleny Witkowskiej-Hrycek oraz panów: Henryka Butkiewicza i Marka Krajewskiego, a także magnetyzująca  fotorelacja, której autorką jest pani Stella Stukanowa 🙂 .

Katarzyna Aleszczyk

Anna Suszyńska – Tytko

 

Skip to content