Podsumowanie pracy rolników w projekcie „Szkoła Przyjazna Środowisku”

W roku szkolnym 2023/2024  nasza szkoła ubiegała się o Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty p.t.: „Szkoła Przyjazna Środowisku”. W ramach tego projektu odbywały się nasadzenia drzew i krzewów na terenie naszej szkoły. Podczas zajęć praktycznych, uczniowie z kierunku technik rolnik z klasy 1 FTH i 3 FTH uczestniczyli w pracach pielęgnacyjnych, które polegały na wykaszaniu traw i podlewaniu zasadzonych drzewek.

Dzięki tym działaniom drzewa takie jak brzoza, jarząb pospolity oraz świerk i krzewy pęcherznicy kalinolistnej  miały szanse na przetrwanie w trudnych warunkach deficytu wody na wiosnę. Jak widać na załączonych zdjęciach rośliny mają się dobrze, liście są zielone, wzrost następuje zgodnie z „harmonogramem” rozwoju drzew i krzewów. Przy zaangażowaniu opiekunów i młodzieży w przyszłych latach uda się z pewnością zachować formę nasadzeń, aby mogły rosnąć jeszcze sprawniej. Obyśmy nie zatracili zapału, wszak przyjemnie jest usiąść w towarzystwie drzew  przed egzaminami i odpocząć chwil kilka.

Należy też wspomnieć o zainicjowaniu prac nad powstaniem sadu owocowego znajdującego się za budynkami warsztatów naszej szkoły. Piękny sad to piękne wspomnienia obecnych i przyszłych roczników absolwentów zespołu rolniczego. Na razie rosną tam jabłonie, które zostały ufundowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie. Ufam, że dzięki dalszej współpracy z PIORIN w Olsztynie i własnym zakupom, które do tej pory były wspierane hojnymi rękami dyrekcji. Żywimy nadzieję, że będzie tak dalej, by nasz sad powiększył się jesienią o nowe sadzonki wiśni, grusz i jabłoni.

Dziękuję za pomoc i fachowe uwagi panu Edmundowi Stelmachowi, który od wielu lat jest ogrodnikiem w naszej szkole.

Dziękuję za pomoc wszystkim zaangażowanym osobom.

Z poważaniem Ryszard Tęcza

Skip to content