INNOWACJA PEDAGOGICZNA „BIOLOGIA W PRAKTYCE”

W roku szkolnym 2023/2023 w naszej szkole była realizowana innowacja biologiczna, która umożliwiła uczniom praktyczne wyjaśnienie wielu biologicznych zjawisk i sprzyjała przyswajaniu wiedzy przez uczniów zgodnie z maksymą „Słyszałem i zapomniałem. Widziałem i zapamiętałem. Zrobiłem i zrozumiałem.”

W maju uczniowie klasy 2 HT pod kierunkiem pani Magdaleny Witkowskiej – Hrycek  wykonali doświadczenia, które pozwoliły im zbadać wpływ wody, temperatury, tlenu i światła na kiełkowanie nasion grochu.” W tym celu podzieleni zostali na grupy i każda grupa samodzielnie opracowała nasadzenia grochu w słoikach na wacie i poddała je działaniu czynnika badawczego. Wnioski potwierdziły przyjęte hipotezy we wszystkich doświadczeniach rośliny o wiele lepiej kiełkowały przy dostępnie do wody, optymalnej temperaturze, przy dostępie do tlenu i światła.

W czwartek 13 czerwca 2024 r. uczniowie klasy 3TH pod kierunkiem pani Agnieszki Giedrys wykonali na lekcji biologii eksperyment dotyczący wiązania wody przez błonnik pokarmowy. Do doświadczenia użyto wody i toreb owsianych zawierających znaczne ilości błonnika pokarmowego. Do odważonych uprzednio pojemników z 10 gramami otrębów dodawano w kolejności 25, 50 i 100 ml wody. Po dodaniu 25 ml wody do odważonej porcji otrębów ich struktura była zbyt sucha. Po dodaniu 50 ml wody  do odważonej porcji otrębów ich struktura była zwięzła i prawidłowa. Natomiast po dodaniu 100 ml wody otręby były zbyt rozwodnione. Dodatkowo zaobserwowano, że błonnik nie rozpuścił się w wodzie. Uczniowie z przeprowadzonego doświadczenia wyciągnęli wnioski, że błonnik może wiązać znaczne ilości wody, co stymuluje ruchy perystaltyczne jelit i ułatwia przesuwanie się treści pokarmowej wzdłuż jelit.

Przeprowadzone doświadczenia sprzyjały przyswojeniu wiedzy z podstawy programowej i uczyły młodzież bardzo ważnej maturalnej umiejętności – budowania problemów badawczych, stawiania hipotez, opisów doświadczenia i wyciągania wniosków.

 

Nauczyciele biologii

Agnieszka Giedrys

Magdalena Witkowska – Hrycek

Skip to content