Budki lęgowe w okolicy naszej szkoły

W trosce o różnorodność świata ptasiego, postanowiliśmy zadbać o małe ptaki w okolicy. W tym celu rozwiesiliśmy budki lęgowe w ustronnych miejscach na terenach zadrzewionych naszej szkoły. Praca te są związane z projektem: „Szkoła przyjazna środowisku”.

Na lekcjach biologii z udziałem uczniów klas 1 PT i 2 ABB pod nadzorem p. Ryszarda Tęczy zostały zamontowane zakupione przez dyrekcję budki, zaś pomysłodawcą była p. Maryla Maczan, której świat malutkich stworzeń nie jest obcy, a tym bardziej obojętny.

W tym miejscu składamy podziękowania dyrekcji szkoły za zakup w/w budek lęgowych, wszak bez wsparcia finansowego trudno byłoby zadbać o udomowienie naszych skrzydlatych przyjaciół.

Zamierzamy kontynuować zakładanie budek lęgowych jesienią, dlatego zachęcamy uczniów naszej szkoły, aby samodzielnie wykonali budki lęgowe dla małych ptaków i przynieśli je na zajęcia biologii we wrześniu w kolejnym roku szkolnym 2024/2025. Najlepszy projekt budki lęgowej będzie oczywiście nagrodzony!

Ryszard Tęcza

Skip to content