Dzień Sportu Szkolnego

        12 czerwca  2024 roku w naszej szkole odbył się coroczny Dzień Sportu. Było to wydarzenie pełne emocji, rywalizacji i wspólnej zabawy, w którym wzięli udział uczniowie oraz  nauczyciele. Dzień Sportu rozpoczął się o godzinie 9:00 na szkolnym boisku. Po krótkim powitaniu przez dyrektora szkoły, pana Jana Mickiewicza, uczestnicy przystąpili do rozgrzewki prowadzonej przez nauczycielkę wychowania fizycznego panią Katarzynę Aleszczyk.

          W programie znalazły się różnorodne konkurencje sportowe, takie jak: bieg masowy, bieg na 100m, sztafeta 4×200, skok w dal, pchnięcie kulą. Każda konkurencja była oceniana przez sędziów, a najlepsze wyniki zostały nagrodzone medalami. W biegu masowym wśród dziewcząt zwyciężyła Karina Brant z klasy II LT, wśród chłopców Bartosz Piskorz z klasy 2 BBT, w biegu na 100 m chłopców zwyciężył Maciej Szmyd z klasy 4 BT, wśród dziewcząt najlepsza okazała się Gabriela Sturlis z klasy II HT,  w skoku w dal chłopców I miejsce zajął Maciej Szmyd  z klasy IV BT, wśród dziewcząt najlepiej skoczyła Magdalena Kolbus z klasy z IV HTP, natomiast sztafetę dziewcząt  wygrała drużyna z  klasy II HT,  a chłopców klasa IV BT. Kilkoro nauczycieli również zaangażowało się w wybrane konkurencje, zdobywając, zgodnie z regulaminem, punkty dla klasy.

          Dzień Sportu zakończył się około godziny 13:00. Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Uczniowie podkreślali, że była to świetna okazja do integracji i zdrowej rywalizacji. Całe wydarzenie przebiegło sprawnie,  dzięki zaangażowaniu organizatorów oraz wsparciu grona pedagogicznego. Dzień Sportu w naszej szkole był niezapomnianym przeżyciem, które na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

       Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Szkoły panu Janowi Mickiewiczowi za ufundowanie  pucharów i medali, nauczycielom, którzy aktywnie uczestniczyli w  turnieju sędziując poszczególne konkurencje, pani Teresie Sztejter za opiekę medyczną, pani Stelli Stukanowej za przepiękną fotorelację, panu Grzegorzowi Kocińskiemu i panu Danielowi Siemieniako za oprawę techniczną.

Już teraz czekamy na kolejną edycję tego wspaniałego wydarzenia.

Nauczyciele WF

Wyniki indywidualne:

Bieg masowy  chłopców                     Bieg masowy Dziewcząt  

 1. Piskorz Bartosz 2 BBT                  1.  Karina Brant 2 LT
 2. Antoni Gałka 2 BBT                       2.  Aneta Rotenberg 3 PT
 3. Jan Ugarenko 1 BB                       3.  Agata Rotenberg 3 PT

 

 Bieg 100m chłopców                           Bieg 100m Dziewcząt 

 1. Maciej Szmyd 4BT.                        1.   Gabriela Sturlis 2 HT
 2. Antoni Gałka 2BBT.                        2.   Dominika Baran 1 LT
 3. Paweł Gibas 3ABB                         3.   Zofia Konieczna 2 LT

 

Pchnięcie kulą  chłopców                     Pchnięcie kulą dziewcząt

 1. Maciej Głogowski IV BTF                1. Hanna Dutka 2 LT
 2. Maks Dubowski II LT                       2. Joanna Radawiec 1 LT
 3. Michał Polewaczyk 3 BT                 3. Roksana Wależak 3 PT

 

Skok w dal chłopców                             Skok w dal dziewcząt

 1. Maciej Szmyd 4 BT                         1. Magda Kolbus 4 HTP
 2. Paweł Gibas 3 ABB                         2. Gabriela Sturlis 2 HT
 3. Maciej Więckowski 1 BBT               3. Klaudia Krupińska 1 PT

 

Sztafeta 4x200m chłopców                    Sztafeta 4×200 dziewcząt

 1. 4 BT                                                 1. 2 HT
 2. 3 ABB                                               2. 1 LT
 3. 3 BBT                                               3. 2 LT

 

Klasyfikacja Drużynowa

     Chłopcy:                                              Dziewczęta:

 1.    2 BBT                                               1.    2 LT
 2.    4 BT                                                  2.    3 PT
 3.    3 ABB                                               3.    1 LT

 

Skip to content