Wiwarium – nowy obiekt do badań

W pędzącym świecie kontakt z naturą jest nieoceniony. Rośliny wkraczają do wnętrz w ogromnej ilości. Dziś coraz częściej mówi się o prawdziwej zielonej rewolucji, uznając tworzenie zielonych przestrzeni za naturalną konsekwencję pogorszenia jakości powietrza. Trudno się temu dziwić, człowiek jest przecież częścią natury i to w jej otoczeniu czuje się najlepiej.

Wiwarium co to takiego?

Wiwaria są zamkniętymi pomieszczeniami zaprojektowanymi w celu zapewnienia roślinom stabilnego środowiska do obserwacji lub badań naukowych. Mogą być także piękną, żywą dekoracją. Wiwaria dają wiele radości z obserwowania roślin w idealnym dla nich środowisku.

Ważne czynniki dla wiwarium:

Podstawowym celem wiwarium jest utrzymanie stabilnego środowiska dla bezpieczeństwa i komfortu gatunków, które się w nim znajdują. Dlatego też środowisko to powinno być monitorowane i kontrolowane przez cały czas. Zbyt duże zmiany mogą mieć duży wpływ na rozwój i samopoczucie okazów.

Projekt edukacyjny i jego realizacja są efektem działań zainspirowanych Certyfikatem W-M Kuratora Oświaty „Szkoła przyjazna środowisku”.

Arkadiusz Wanat

Skip to content