Tomasz w finale „Sapere aude”!!!

Nasza szkoła, ponownie przystąpiła do corocznego konkursu matematycznego „Sapere aude – mniej odwagę być mądrym”. W tym roku szkolnym, odbyła się już IV edycja konkursu zorganizowana przez nauczycieli matematyki w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu. Do konkursu, mógł zgłosić się każdy uczeń z Sieci  Szkół MRiRW w Polsce.

 

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach,  doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia.

Konkurs składał się z 2 etapów: kwalifikacyjnego i finałowego.

Do pierwszego etapu konkursu, który odbył się 23 kwietnia w sali komputerowej, zgłosiło się 16 uczniów naszej szkoły, byli to uczniowie klas I oraz II. Najlepszy wynik – 85% zdobytych punktów a zarazem kwalifikację do finałowego etapu konkursu osiągnął uczeń klasy II BBT – Tomasz Rataj.

W finałowej części konkursu, który składał się z 25 zadań, nasz uczeń Tomek odpowiedział na wszystkie prawidłowo, zdobywając z tej części konkursu 100%.

Na uroczystym podsumowaniu konkursu „Sapere aude”, które odbyło się 4 czerwca, za pośrednictwem spotkania on-line, ogłoszono wyniki konkursu. Tomasz Rataj ponownie zajął miejsce na podium konkursu, zdobywając III miejsce. Jest to wielki sukces ucznia, ponieważ w konkursie brali udział uczniowie z 61 szkół w Polsce, a Tomek po raz kolejny zajął miejsce w najlepszej trójce. Gratulujemy i już dziś zapraszamy wszystkich uczniów do spróbowania swoich sił, do odwagi być mądrym – zgodnie z tytułem konkursu i wystartować za rok w kolejnej edycji.

Piotr Kwiatkowski

Skip to content