Teoria i praktyka na lekcji biologii

24 maja 2024 roku przeprowadzona została lekcja otwarta z biologii przez nauczyciela  Ryszarda Tęczę. Każdy uczestnik mógł z niej wynieść nowe i ciekawe wiadomości poprzez uczestniczenie w eksperymencie biologicznym. Zajęcia łączyły praktykę z teorią, odnosiły się do tematu: Jak warunki panujące w klasie szkolnej wpływają na rozmnażanie wegetatywne roślin nasiennych?

Eksperyment, służący realizacji zajęć rozpoczęty został 12 kwietnia, kiedy na zajęciach z klasą 2HT zapoczątkowaliśmy uprawę cebuli, poziomki i ziemniaka w warunkach panujących w sali lekcyjnej. Po czym nastąpił czas obserwacji i pielęgnacji w/w roślin w warunkach słabego naświetlenia i skrajnych warunków wodnych.

Koniec eksperymentu i podsumowanie odbyło się na zajęciach biologii z klasą II AB. Lekcja ta odbyła się z wykorzystaniem materiałów multimedialnych w stopniu możliwym do przeprowadzenia w określonych warunkach technicznych teorii oraz żywych okazów roślin. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się ziemniaki, szczypiorek i poziomki wyhodowane przez nauczyciela w klasie i porównanie ich stanu wegetacji z rosnącymi w wolnej przestrzeni ogrodowej.   

Z wyrazami podziękowania dla przedstawicieli grona pedagogicznego, którzy przybyli na lekcję otwartą. 

Ryszard Tęcza

Skip to content