Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie

Po raz pierwszy u nas w szkole odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. W olimpiadzie wzięło udział 23 uczestników wszystkich gmin Powiatu Kętrzyńskiego, w tym 8 uczestników z naszej szkoły.

Zadaniem startujących w olimpiadzie było rozwiązanie testu, nagrodzonych zostało 20 uczestników, fundatorami nagród były Gminy Powiatu Kętrzyńskiego.

Nasi reprezentanci wypadli dobrze, zajmując:

Sebastian Bielecki – miejsce VI

Szymon Hirniak – miejsce VIII

Jakub Łuszczak –  miejsce XI

Joanna Małyska – miejsce XX,

tym bardziej, że uczestnikami olimpiady byli rolnicy Powiatu Kętrzyńskiego z dużym doświadczeniem zawodowym.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, szczególnie osobom, które zajęły trzy pierwsze miejsca, ponieważ pojadą na dalszy etap olimpiady na początku czerwca.

Dziękujemy Powiatowemu Zespołowi Doradztwa Rolniczego w  Kętrzynie za współpracę i oczywiście polecamy się za rok, aby wspólnie promować edukację rolniczą i integrować środowisko lokalne.

Dorota Kuchcińska

Skip to content