Matematyka to mocna strona Tomka!

17.04.2023 r. odbył się I etap Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Sapere aude” organizowanego przez nauczycieli matematyki ZSCKR w Jabłoniu.

Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach oraz doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia.

Uczestnikami konkursu mogli być uczniowie klas I – IV szkół zrzeszonych w Sieci Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nasza szkoła, również przyłączyła się do konkursu, który w tym roku był przeprowadzony w sposób zdalny, za pomocą urządzeń teleinformatycznych. W I etapie, wzięło udział 32 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia w Karolewie. Uczniowie byli podzieleni na dwie kategorie wiekowe, Grupa I, której uczestnikami byli uczniowie klas I – II, oraz grupa II: klasy III – IV. Do kolejnego, finałowego etapu konkursu, awansował jeden uczeń z każdej grupy, który w swojej szkole uzyskał najlepszy wynik. W grupie I, najlepszy okazał się uczeń klasy I BTF, Tomasz Rataj, zaś w grupie II, najlepszy wynik osiągnęła uczennica klasy IV PT Dominika Krygier.

19.05. 2023 r odbył się II etap – finałowy konkursu. Rywalizację o miano laureata i zwycięscy konkursu podjęło łącznie ze wszystkich szkół 72 uczniów, 37 – z grupy klas I-II i 35 – z grupy klas III-IV.

Po konkursie, ogłoszono listę laureatów. Okazało się, że wśród nich jest nasz uczeń Tomasz Rataj, który zajął I miejsce w Polsce, pokonując prawie 500 uczniów, startujących w jego grupie. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi na początku czerwca, podczas uroczystego spotkania podsumowującego konkurs, lecz już dziś mamy powody do dumy, bo to historyczne zwycięstwo naszego ucznia.

Piotr Kwiatkowski

Skip to content