ŚWIADOMY ZAWSZE UBEZPIECZONY – „LEKCJE Z ZUS”

W dniach 24 i 26 kwietnia 2023 r. młodzież ucząca się w klasach: II BT, II PT, II FTH i I AB uczestniczyła w spotkaniu z pracownikiem Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kętrzynie, panią Ewą Smosarską.

Spotkanie odbyło się w ramach programu „Lekcje otwarte z ZUS”, którego ideą jest kształtowanie przezorności ubezpieczeniowej młodzieży, poznanie korzyści i obowiązków wynikających z przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych oraz uczenie solidarności międzypokoleniowej – wzajemnej odpowiedzialności osób, które przynależą do innych pokoleń. Uczniowie otrzymali solidną dawkę wiedzy z zakresu ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych.

Mam nadzieję, że wiedza zdobyta podczas tych spotkań pozwoli młodym ludziom z pełną świadomością wkroczyć na rynek pracy.

Agnieszka Pędzich

Skip to content